Котигоренко Віктор Олексійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Доктор політичних наук, професор

Посада: головний науковий співробітник відділу національних меншин

Дата і місце народження: 12 жовтня 1956 року, Чернігівська область, Чернігівський район, сел. Олишівка

Освіта і професійна діяльність:

Вересень 1973 – червень 1978Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка: студент історичного факультету

Серпень 1978 – січень 1989Українська сільськогосподарська академія: асистент, аспірант, асистент кафедри історії КПРС

Лютий 1989 – серпень 1995Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка (перейменований на Київський університет імені Тараса Шевченка): старший викладач, доцент Інституту підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук (перейменований на Інститут підвищення кваліфікації викладачів вищої школи), докторант історичного факультету, заступник директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти

Вересень 1995 – дотеперІнститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України (до листопада 1997 установа іменувалася як Інститут національних відносин і політології АН України) на посадах: в.о. провідного наукового співробітника відділу національних меншин, головний науковий співробітник відділу національних меншин, вчений секретар Інституту, головний науковий співробітник відділу національних меншин

За згодою:

1999 – 2002: член Науково-консультативної ради при Центральній Виборчій Комісії України

1998 – 1999: керівник робочої групи Координаційної Ради з питань внутрішньої політики при Президентові України

2000 – 2004: член Громадської ради експертів із внутрішньополітичних питань при Президентові України

2001: член Робочої групи Міністерства юстиції України з підготовки проекту Концепції реформування політичної системи України

Від 2002: вчений секретар Секції соціальних і економічних наук Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки

2003: член Робочої групи Міністерства юстиції України по опрацюванню та узагальненню пропозицій, що надходитимуть у ході всенародного обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України»

2005: член міжвідомчої робочої групи Кабінету Міністрів України з опрацювання комплексу питань, пов’язаних з нормативним, фінансовим та матеріально-технічним забезпеченням виконання Україною Європейської хартії регіональних мов або мов меншин

2006: член робочої групи Міністерства юстиції України з опрацювання проблем етнонаціональної політики в Україні

2006 – 2010: член Ради з питань етнонаціональної політики при Президентові України

2008 – 2010: член Науково-експертної колегії з проблем соціально-економічного розвитку При Кабінеті Міністрів України

Редколегії часописів: Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАНУ; Історичний журнал; Гілея (науковий вісник); Вісник Прикарпатського університету

Наукові інтереси і напрями дослідницької роботи:

етнополітика, політичні інститути і процеси, конфліктологія

Основні публікації:

Індивідуальні монографії

 • Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні: політологічний концепт. – К.: Світогляд, 2004. –  722 с.
 • Кримськотатарські репатріанти: проблема соціальної адаптації. – К.: Світогляд, 2005. – 222 с.

Книги у співавторстві

 • Джерелознавство історії України / Ред. кол.: М. Варшавчик (голова) та ін. – К.: Київський університет ім. Тараса Шевченка, Інститут української археографії та джерелознавства, 1998. – 272 с. (Текст на с. 15, 22, 43, 52–54, 59, 64, 70, 72)
 • Парламент України: Вибори ’ 98 (документи, статистика, бібліографія) / За ред. І. Кураса. – К.: Парламентське видавництво, 1998. – 422 с. (співавтори: Е. Афонін, І. Воронов, І. Ганжуров,  Ю. Левенець, Г. Любовець, О. Рафальський, В. Рижов, А. Фінько, Т. Яковлєва)
 • Парламент України: вибори-98: інформ.-аналіт. видання. Частина 1 / Центральна виборча комісія. Ред. кол.: М. Рябець (голова) та ін. – К., 1998. – 616 с.  (Текст на с. 487–493, співавтори: О. Нельга, З. Шарікова)
 • Парламент України: вибори-98: інформ.-аналіт. видання. Частина 2 / Центральна виборча комісія. Ред. кол.: М. Рябець (голова) та ін. – К., 1998. – 728 с. (Текст на с. 331–344, співавтори: О. Нельга, З. Шарікова, Т. Забара)
 • Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект / Ред. кол.: І. Курас (гол. ред.) та ін. / Кер. авт. кол. М. Панчук. – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, 2000. – 356 с. (Текст на с. 210–243, 275–295)
 • Політична історія України. ХХ століття. У 6-ти томах / Ред. кол. І. Курас (голова) та ін. – К.: Генеза, 2002 – 2003. (Текст у т. 6. – К.: Генеза, 2003. – С. 245–286).
 • Крим в етнополітичному вимірі / Ред. кол.: І. Курас (голова) та ін. / Кер. авт. кол. М. Панчук. – К.: Світогляд, 2005. – 533 с.(Текст на с. 438–497)
 • Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ ст. / Редрада: В.М. Литвин (голова) та ін. Редкол.: В.А. Смолій, Ю.А. Левенець (співголови) та ін.. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – 1028 с. (Текст на с. 991–1012: Ч. У, Розд. УІ)
 • Закарпаття в етнополітичному вимірі / Ред.кол.: Левенець Ю. (голова), Панчук М., Войналович В., Котигоренко В., Кочан Н. Авт. колектив: Панчук М. (керівник) та ін. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2008. – 682 с. (Текст Розд. УІІ. на с. 378–419, 480–525, 648–652)
 • Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом / Редкол.: Майборода О.М. (голова) та ін. – К.: ІПіЕНД ім.. І.Ф. Кураса НАН України, 2008. – 348 С. (Текст: Розділ 3. 3.4. «Ризики альтернативних версій мовної політики в Україні» мовної політики в Україні» на с. 281–298)

Статті

 • Про цивілізаційне дослідження етнонаціональних процесів // Наукові записки Інституту національних відносин і політології НАН України. – К., 1997. – Вип. 1. – С. 65–79
 • Національні аспекти десталінізації режиму // Початок десталінізації в Україні (до 40-річчя закритої доповіді М.Хрущова на XX на з’їзді КПРС). Матеріали “круглого столу” в Інституті історії України НАН України (26 лютого 1996 року). – К., 1997. – С. 54–66 (Співавтор М. Панчук)
 • Український народ і держава в етноцивілізаційному вимірі // Демократія і державність в Україні: проблеми гармонізації / Збірник / Інститут національних відносин і політології НАН України, Національний університет ім. Тараса Шевченка, Фонд Фрідріха Еберта. – К.,  1997. – С. 17–22
 • Національні меншини України і державна незалежність // Незалежність України: історичні витоки та перспективи / Інститут історії України НАН України. – К., 1997. – С. 172–184 (Співавтор М. Панчук)
 • Використання засобів масової інформації у передвиборній агітації // Україна. Вибори – 98: Досвід. Проблеми. Перспективи. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (доповіді, виступи, рекомендації) / Центральна виборча комісія. Ред. кол.: М. Рябець (голов. ред.) та ін. – К., 1999. – С. 135–138
 • Кліометрія – “вимірювання історії” // Спеціальні галузі історичної науки: Збірник на пошану Марка Якимовича Варшавчика / Редкол.: Я. Калакура (гол. ред.) та ін. – К., 1999. – С. 47–53
 • Динаміка етнічного складу населення України повоєнних років. Факти без коментарів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К.,1999. – Вип. 9. – С. 180–182
 • До концепції Закону про вибори народних депутатів: хто і як обиратиме парламент? // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2000. – Вип. 11. – С. 56–65
 • До питання про методику дослідження етнічних конфліктів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. –  К., 2000. – Вип. 12. – С. 95–102
 • “Кримський вузол” як варіант тристороннього конфлікту: Київ –Сімферополь – ОКНР у пошуках компромісу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2000. – Вип. 13. – С. 270–281
 • Мовний конфлікт в Україні: стереотипізація взаємосприйняття // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень  НАН України. –  К., 2000. – Вип. 14. – С. 186–194
 • Передвиборна агітація засобами масової інформації: рівні можливості чи рівні умови? // Роль та місце засобів масової інформації у виборчому процесі. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (доповіді, виступи, рекомендації), 27 жовтня 2000 року / Центральна виборча комісія. – К., 2000. – С. 50–54
 • Компроміс у міжетнічних взаєминах: пошук правової формули в сучасній Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2001. – Вип. 15. – С. 180–188
 • Вплив зовнішньополітичних чинників на етнополітичну ситуацію в Україні  // Людина і політика. – К., 2001. – № 4 (16). – С. 10–28
 • Етнічні цінності у міжетнічних конфліктах // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2001. – Вип. 16. – С. 243–262
 • Етнічний конфлікт: наукове і політичне бачення // Нова політика. – К., 2001. – №5 (37). – С. 47–50
 • Матеріальні ресурси як об’єкт етногрупових домагань // Українське державотворення: уроки, проблеми, перспективи. Матеріали науково-практичної конференції 22 листопада 2001 року. Частина 2. / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, Львівський філіал Української академії державного управління при Президентові України. – Львів, 2001. – С. 144–155
 • Українська етнополітологія: становлення, теоретико-методологічні засади // Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? / Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2002. – С. 13–84 (Співавтори О. Майборода, Л. Нагорна, Л. Шкляр)
 • Статусно-рольова проблема в міжетнічних відносинах в Україні // Матеріали до української етнології. Щорічник. Збірник наукових праць / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – К., 2002. – Вип. 2 (5). – С. 127–131
 • Причинність етноконфліктів: впливи глобалізації // Політична думка. – 2002. – №1. – С. 97–113
 • Етногрупові домагання матеріальних ресурсів (конфліктологічний аспект) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2002. – Вип. 18. – С. 273–287
 • Проблеми територіально-адміністративного устрою України у контексті особливостей етнонаціонального розвитку регіонів // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2002. – Вип. 19. – С. 192–218 ( Співавтор М. Панчук)
 • Сучасні концепції конфлікту як суспільного явища // Людина і політика. – К., 2002. – № 3 (21). – С. 75–87
 • Етнополітичні аспекти модернізаційних процесів в Україні // Національна інтеграція в полікультурному суспільстві: український досвід 1991 – 2000 років /  Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2002. – С. 22–44
 • Об’єднання етнічних меншин України в контекстах громадянського суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2002. – Вип. 20. – С. 26–45
 • Теоретичні виміри етнічних контекстів суспільного конфлікту // Людина і політика. –  К., 2002. – № 5 (23). – С. 21–36
 • Політичні причини етноконфліктних ситуацій у спектрі кримського досвіду // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – 2002. – Вип. 21. – С. 151–167
 • Формування сучасного українського законодавства у сфері етнонаціональних відносин: єдність і протилежності концептуальних засад // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2002. – Вип. 21. – С. 151–167
 • Про неконституційні аспекти Закону України “Про вибори народних депутатів України” // Вибори і референдуми в  Україні: законодавче забезпечення, проблеми реалізації та шляхи вдосконалення / Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 13-15 листопада 2002 року (доповіді, виступи, рекомендації). – К., 2003. – С. 144–151
 • Тенденції в етнічній та етномовній динаміці населення України у 1959—2001 рр. (за матеріалами переписів) // Людина і політика. – К., 2003. – № 2 (26). – С. 12–24
 • Висвітлення у вітчизняній політологічній та історичній літературі сучасної кримськотатарської проблеми // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2003. – Вип. 23. – С. 180–202 (Співавтор М. Панчук.)
 • Знання про соціальний конфлікт: абсолют чи відносність? // Політичний менеджмент. – К., 2003. – № 2. – С. 137–155
 • Національне питання у владних відносинах в СРСР після Сталіна // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2003. – Вип. 24. – С. 55–70 (Співавтор М. Панчук)
 • Зміни в етнічній та етномовній ідентифікації населення України: порівняльний аналіз кількісних показників // Міжнаціональні відносини і національні меншини в Україні: стан і перспективи. – К., 2004. – С. 272–287
 • Становлення державного етнополітичного менеджменту в Україні // Політичний менеджмент. – К., 2004. – № 6 (9). – С. 48–63
 • Етнічний склад населення України  //  Українознавство. Електронне наукове фахове видання / Науково-дослідний інститут українознавства // http://rius.kiev.ua/tokar/etnos/
 • Етномовні характеристики населення України // Українознавство. Електронне наукове фахове видання / Науково-дослідний інститут українознавства // http://rius.kiev.ua/tokar/etnos/
 • Психологічні контексти етнонаціональних  відносин в Україні // Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України. Збірник наукових праць УІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 – 8 жовтня 2005 року / Під заг. ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – С. 14–19
 • Етнічний склад та етномовна компетенція населення України за переписами населення 1959, 1970, 1979, 1989, 2001 та результатами соціологічних досліджень 1994 та 2001 // Енциклопедія історії України: в 5 т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. Думка, 2005. – Т. 3: Е – Й. – 2005. – С. 51–54
 • Політико-правові аспекти соціальної адаптації кримськотатарських репатріантів // Історичний журнал. – К., 2006. –  № 2. – С. 3 – 14;  № 3. – С. 29 – 38
 • Соціальна адаптація кримськотатарських репатріантів: контекст політичних відносин // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Курасівські читання – 2005. Книга перша. – К., 2006. – Вип. 30. – С. 55–70
 • До питання про концептуальні засади етнонаціональної політики України. Проект Закону України „Про Основи державної етнонаціональної політики”.  Пояснювальна записка до проекту Закону України „Про Основи державної етнонаціональної політики” // Політичний менеджмент. – К., 2006. –  № 4. – С. 20–43
 • Проблемні питання кодифікації виборчого законодавства України // Вісник Центральної виборчої комісії. – К., 2006. –  №  4 (6). –  С. 50–53
 • Мовний аспект державної етнополітики в Україні // Стратегічні пріоритети: науково-аналітичний щоквартальний збірник Національного інституту стратегічних досліджень. – К., 2007. – № 2 (3). – С. 137–146
 • Версії державної національно-мовної політики як ризики // Історичний журнал. – К., 2007. –  № 5(35). – С. 3–13
 • Післясталінський тоталітаризм в УРСР: ретроспектива процесу легітимації // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 10. – С. 122–137; Вип. 11. – К., 2008. – С. 154–173
 • Після Помаранчевої революції. Quo vadis, Україно? Від «революції» до зміненої Конституції // Історичний журнал. – К., 2008. –  № 1. – С. 89–101
 • Після Помаранчевої революції. Quo vadis, Україно? Суспільна динаміка в умовах реформованої політичної системи // Історичний журнал. – К., 2008. – № 2. – С. 81–94
 • Після Помаранчевої революції. Quo vadis, Україно? Політичні виклики та альтернативи відповідей // Історичний журнал. – К., 2008. –  № 3. – С. 68–80
 • Щодо стратегії державної етнонаціональної політики // Стратегічні пріоритети: науково-аналітичний щоквартальний збірник Національного інституту стратегічних досліджень. – К., 2008. – № 1 (6). – С. 40–52
 • Бути чи не бути етнічним конфліктам в Україні // Політичний менеджмент. – К., 2008. –  № 5 (32). – С. 85 – 103
 • Конфліктогенні зони політичної системи України // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – Київ, Миколаїв. – 2009. – Вип. 17. – С. 15–19
 • Кримськотатарський контекст соціальної інтеграції громадян України різних національностей, які проживають у Криму: виклики для держави // Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2009. – С. 381–447 (співавтори: Д. Батурін, А. Дегтеренко, С. Здіорук, Е. Лібанова, О. Майборода, О. Макарова, О. Позняк, Б. Сагалаков, М. Степико)
 • Етнополітика в Україні: загальне та регіональне як об’єкт і предмет наукового пізнання // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2010. – Вип. 40 (№ 10). – С. 429–441
 • Лексика науки як засіб осягнення етнополітичної практики // Гілея (науковий вісник): Збірник наукових праць. – К., 2010. – Вип. 42 (№ 12). – С. 481–493