Котигоренко Віктор Олексійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Завідувач відділу етнополітології, доктор політичних наук, професор.

Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Кандидат історичних наук (1985), доктор політичних наук (2005), доцент (1992), старший науковий співробітник (2003), професор (2010).

Викладав в Українській сільськогосподарській академії, Інституті підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук (Інституті підвищення кваліфікації викладачів вищої школи) при Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка. Працював заступником директора з навчальної роботи Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Тараса Шевченка.

З вересня 1995 року – в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України на посадах в. о. провідного наукового співробітника відділу національних меншин, головного наукового співробітника відділу національних меншин, вченого секретаря Інституту, завідувача відділу національних меншин, завідувача відділу етнополітології.

Президент Української академії політичних наук (від 2016 р.). Член вченої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

У професійному доробку – участь у вітчизняних і міжнародних дослідницьких проєктах, наукове керівництво підготовкою кандидатських дисертацій, офіційне опонування на захистах кандидатських і докторських дисертацій з політичних наук, робота в складі спеціалізованих вчених рад в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (до 2022). Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2022).

Член наукової ради журналу „Політичні дослідження”, член редакційних колегій наукових видань: журналів „Віче”, „Історичний журнал”, збірників наукових праць „Політичні і етнонаціональні дослідження”, „Гілея: науковий вісник”, „Вісник Прикарпатського університету. Політологія”.

Член Науково-консультативної ради при Центральній Виборчій Комісії України (1999–2002); керівник робочої групи Координаційної Ради з питань внутрішньої політики при Президентові України (1998–1999); член Громадської ради експертів із внутрішньополітичних питань при Президентові України (2000–2004); член Робочої групи Міністерства юстиції України з підготовки проєкту Концепції реформування політичної системи України (2001); член Робочої групи Міністерства юстиції України з опрацювання та узагальнення пропозицій, що надходитимуть у ході всенародного обговорення проєкту Закону України „Про внесення змін до Конституції України” (2003); член міжвідомчої робочої групи Кабінету Міністрів України з опрацювання комплексу питань, пов’язаних з нормативним, фінансовим та матеріально-технічним забезпеченням виконання Україною Європейської хартії регіональних мов або мов меншин (2005); член робочої групи Міністерства юстиції України з опрацювання проблем етнонаціональної політики в Україні (2006); член Ради з питань етнонаціональної політики при Президентові України 2006–2010); член Науково-експертної колегії з проблем соціально-економічного розвитку При Кабінеті Міністрів України (2008–2010); вчений секретар Секції соціальних і економічних наук Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки (від 2002); член Комісії НАН України з питань комунікацій із суспільством і популяризації наукової діяльності (від 2021 р.).

Заслужений діяч науки і техніки України (2011). Нагороджений Орденом „За заслуги” ІІІ ступеня (2017). Лауреат Премії НАН України імені М. С. Грушевського (2018).

Коло наукових інтересів: політичні науки, конфліктологія, етнополітика, політична історія.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science

Профіль в Academia.edu