Ковалевський Владислав Олегович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Старший науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів, кандидат політичних наук, старший науковий співробітник.

У 2002 році з відзнакою закінчив Донецький національний університет за спеціальністю „Політологія”. Паралельно отримав освіту зі спеціальності „Економіка підприємства” та „Правознавство”. У тому ж році вступив до аспірантури Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, а у 2007 році захистив дисертацію на тему „Інформаційні інтеракції у політико-владному полі великого міста” за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси та здобув науковий ступінь кандидата політичних наук. У 2008 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника. З 2017 р. брав участь у процесі ліцензування аспірантури Інституту та очолив цей напрям підготовки кадрів.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України працює з 2002 року. Працював на посадах молодшого наукового співробітника (2002), керівника Центру інформаційно-технологічного забезпечення наукової роботи (2003), старшого наукового співробітника (з 2009), завідувача аспірантури (з 2017).

Стажувався закордоном, зокрема у Польщі та Литві.

З 2009 року – відповідальний секретар збірника наукових праць „Сучасна українська політика”. Входить до складу робочої групи з підготовки Стратегії інформаційної безпеки України. Є членом президії Асоціації політичних наук України, членом Асоціації професійних політичних консультантів. З 2018 року –  президент громадської організації „Міжнародний стратегічний центр”.

Нагороджувався відзнаками Національної академії наук України та Адміністрації Президента України.

З 2004 року викладав курс „Інтернет і політика” в Інституті політичних наук.

Коло наукових інтересів: політичні та гуманітарні технології; дослідження інформаційно-комунікаційних процесів у політиці та суспільстві в цілому; концепції політичної комунікації та інтеракції; системна методологія дослідження політичних процесів; теорія і практика глобального інформаційного суспільства та демократії; національні стратегії імплементації теорій інформаційного суспільства і демократії; філософські та антропологічні аспекти інформаційного суспільства; політична культура та свідомість в інформаційному суспільстві; інформаційна безпека особистості у сучасну епоху; виборчі технології та політичний консалтинг; Інтернет у політиці тощо.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science