Ковалевський Владислав Олегович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник Відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.

Фахова освіта зі спеціальностей:

 • “Політологія”.
 • “Правознавство”
 • “Економіка підприємства”.
 • “Адміністратор комп’ютерних систем”.

З 2009 р. – старший науковий співробітник Відділу теорії та історії політичної науки

2008-2009 р. – молодший науковий співробітник Відділу теорії та історії політичної науки

2002-2007 р. – молодший науковий співробітник, керівник Центру інформаційно-технологічного забезпечення наукової роботи ІПіЕНД (з 2003 р.).

2002-2005 рр. – аспірант Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

Протягом 2002-2010 рр. працював в межах робочих груп науково-дослідних тем: “Синхронізація розвитку політико-правової системи громадянського суспільства і політичної культури населення в Україні”, “Українська національна ідея: регіональний аспект”, “Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики”, “Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз”, “Політичні технології подолання економічних криз: проблеми адаптації світового досвіду до українських умов”“Україна і Росія у взаємному спілкуванні і сприйнятті: українці про Росію та росіян. Росіяни про Україну і українців”, “Політична інтеграція України: загальнодержавний і регіональний контексти”, “Політичні аспекти національного суверенітету в умовах глобалізації”, “Теорія коаліційних урядів: світовий досвід і українська практика”, “Суспільні цінності населення України в теоретичних та практичних вимірах” та ін.

З 2004 року викладає в Інституті політичних наук навчальний курс “Інтернет і політика”.

Сфера наукових інтересів:

 • дослідження інформаційно-комунікаційних процесів у політиці та суспільстві в цілому;
 • концепції політичної комунікації та інтеракції;
 • системна методологія дослідження політичних процесів;
 • теорія і практика Глобального інформаційного суспільства та демократії;
 • національні стратегії імплементації теорій інформаційного суспільства і демократії;
 • філософські та антропологічні аспекти інформаційного суспільства;
 • політична культура та свідомість у інформаційному суспільстві;
 • інформаційна безпека особистості у сучасну епоху;
 • Інтернет у політиці тощо.

Основні публікації:

 • Ковалевський В.О. Інформаційна взаємодія у політико-владному полі великого міста. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – 221 с.