Ковалевський Владислав Олегович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Кандидат політичних наук

Старший науковий співробітник

З 2009 р. – старший науковий співробітник Відділу теорії та історії політичної науки

2008-2009 р. – молодший науковий співробітник Відділу теорії та історії політичної науки

2002-2007 р. – молодший науковий співробітник, керівник Центру інформаційно-технологічного забезпечення наукової роботи ІПіЕНД (з 2003 р.).

2002-2005 рр. – аспірант Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

Протягом 2002-2020 рр. працював в межах робочих груп науково-дослідних тем: “Синхронізація розвитку політико-правової системи громадянського суспільства і політичної культури населення в Україні”, “Українська національна ідея: регіональний аспект”, “Світоглядно-теоретичний вимір сучасної української політики”, “Політичні зміни в Україні в контексті трансформаційної і модернізаційної парадигм: порівняльний аналіз”, “Політичні технології подолання економічних криз: проблеми адаптації світового досвіду до українських умов”,  “Україна і Росія у взаємному спілкуванні і сприйнятті: українці про Росію та росіян. Росіяни про Україну і українців”, “Політична інтеграція України: загальнодержавний і регіональний контексти”, “Політичні аспекти національного суверенітету в умовах глобалізації”, “Теорія коаліційних урядів: світовий досвід і українська практика”, “Суспільні цінності населення України в теоретичних та практичних вимірах” та ін.

Стажувався закордоном, зокрема у Польщі, Литві та ін.

З 2009 р. працював відповідальним секретарем видання «Сучасна українська політика».

З 2017 р. брав участь у процесі ліцензування аспірантури Інституту та очолив відділ аспірантури.

Входить до складу робочої групи з підготовки стратегії інформаційної безпеки України.

Є членом президії Української асоціації політичної науки, а також членом Асоціації професійних політичних консультантів. З 2018 р. є президентом громадської організації «Міжнародний стратегічний центр».

Неодноразово нагороджувався відзнаками Національної академії наук України та Адміністрації Президента України.

З 2004 року викладав курс «Інтернет і політика» в Інституті політичних наук.

Сфера наукових інтересів:

 • політичні та гуманітарні технології;
 • дослідження інформаційно-комунікаційних процесів у політиці та суспільстві в цілому;
 • концепції політичної комунікації та інтеракції;
 • системна методологія дослідження політичних процесів;
 • теорія і практика Глобального інформаційного суспільства та демократії;
 • національні стратегії імплементації теорій інформаційного суспільства і демократії;
 • філософські та антропологічні аспекти інформаційного суспільства;
 • політична культура та свідомість у інформаційному суспільстві;
 • інформаційна безпека особистості у сучасну епоху;
 • виборчі технології та політичний консалтинг;
 • Інтернет у політиці тощо.

Персональна сторінка – https://www.kovalevskyi.pro/

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0032389

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cR6gXZQAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0001-7373-8805