Туров Ігор Вікторович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Старший науковий співробітник відділу етнополітології, доктор історичних наук.

Народився 25 червня 1966 року. Закінчив Київський інститут харчової промисловості (1989) та спеціальний факультет Інституту країн Азії та Африки Московського державного університету (1994). Науковий ступінь кандидата історичних наук присуджено в 1999 році, доктора історичних наук – у 2013 році.

Має понад 25 років стажу наукової та науково-педагогічної роботи, зокрема у  закладах вищої освіти III–IV рівня акредитації.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України працює з жовтня 1995 року.

 З липня 2014 року обіймає посаду старшого  наукового співробітника відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Протягом 2015–2020 рр.  входив до складу редколегії  збірника наукових праць „Сходознавство” Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України.

Неодноразово стажувався закордоном: за програмою  центру „Melton”  при Єрусалимському університеті (1996–1997); в Єрусалимському університеті  за підтримки фонду YAD HANADIV BARECHA FOUNDATION (2001–2002); за програмою мови їдиш та культури євреїв Східної Європи інституту YIVO (США, 2003, 2016). Брав участь у спеціальній  програмі „Brandeis University”, присвяченій вивченню політики держави Ізраїль (2006).

З 2003 року – викладач Національного університету „Києво-Могилянська академія”. Викладав у ЗВО „Міжнародний Соломонів університет” (1995–2000).

Автор понад 60 наукових праць.

Коло наукових інтересів: дослідження хасидизму, політичні та історико-культурологічні  аспекти єврейської релігійної думки, роль релігійних рухів в розвитку релігійних громад в Україні та в країнах західного світу, вплив єврейських релігійних громад на політичні процеси в Ізраїлі.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science

Профіль в Scopus