Рафальський Олег Олексійович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Директор Інституту, доктор історичних наук, професор, академік Національної академії наук України, академік Національної академії педагогічних наук України, віцепрезидент НАН України.

Народився 21 жовтня 1959 року на Житомирщині.

Закінчив історичний факультет (1983) та аспірантуру Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка.

У 1990 році, під науковим керівництвом доктора історичних наук, професора Сєріщева Я. М., захистив кандидатську дисертацію на тему: «Міжнаціональні революційні зв’язки студентської молоді на Україні (кінець XIX ст. – 1914 рр.).

Після захисту дисертації працював на посадах старшого викладача, завідувача кафедри історії України, декана факультету іноземних мов Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. К. Винниченка.

У 1998–2000 рр. навчався в докторантурі Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. Протягом 2000–2003 рр. – працював на посаді провідного наукового співробітника цього Інституту.

У 2001 році захистив докторську дисертацію на тему: «Національні меншини України у XX ст. Історіографія» (науковий консультант – академік НАН України І. Ф. Курас).

Починаючи з 2003 року обіймав ключові посади в органах державної влади – працював керівником Головного управління з питань внутрішньої політики Адміністрації Президента України (2003–2005), заступником керівника Апарату Прем’єр-міністра України (2006–2007), першим заступником завідувача секретаріату Апарату Верховної Ради України (2008–2010), заступником Глави Адміністрації Президента України (2010–2014).

З грудня 2014 року – директор Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, віцепрезидент НАН України (з 2020).

Президент Асоціації політичних наук України (з 2014), член правління Національної спілки краєзнавців України (з 2012).

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 2022). Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2022).

Головний редактор наукового журналу  „Політичні дослідження”, заступник Голови редакційної колегії „Великої Української енциклопедії”, входить до складу редакційних колегій низки вітчизняних та закордонних наукових видань.

Заслужений діяч науки і техніки України (2004), лауреат премії ім. М. С. Грушевського НАН України (2007), Почесний краєзнавець України (2013), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2017), лауреат премії імені Петра Тронька (2019).

Автор численних наукових публікацій, зокрема понад двох десятків індивідуальних і колективних монографій, енциклопедичних видань, підручників та посібників. Редактор і упорядник збірників наукових праць, законодавчих та нормативних актів.

Підготував 12 докторів та кандидатів наук.

Коло наукових інтересів: політичні та етнонаціональні процеси в Україні ХІХ–поч. ХХІ ст., теорія та історія політичної думки в Україні, націогенез і державотворення, теоретичні та прикладні питання сучасної політичної науки, етнополітології, цивілізаційні процеси в Україні.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science