Єленський Віктор Євгенович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

доктор філософських наук, професор, старший науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.

Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка (1982). Працював у Раді в справах релігій, науковим співробітником Інституту соціології НАН України та старшим, провідним науковим співробітником Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, професором, завідувачем кафедрою Українського Католицького університету, директором Центру вивчення релігії Національного педагогічного університету ім. Михайла Драгоманова, викладав у Дипломатичній академії при МЗС України.

Кандидатська дисертація «Протестантизм у процесі соціальної адаптації до умов радянського суспільства» (1989); докторська дисертація «Релігійно-суспільні зміни в процесі посткомуністичних трансформацій: Україна в центрально-східноєвропейському контексті» (2003). Фулбрайтівський стипендіат (2004).

Був директором Київського бюро «Радіо Свобода» (2005-2008), радником Прем’єр-міністра України (2014). У 2014-2019 – народний депутат України, голова підкомітету з питань свободи совісті та державно-церковних відносин Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності.

Автор або співавтор низки Законів України, спрямованих на розвиток культурних індустрій, збереження культурної спадщини, реалізацію конституційних гарантій свободи совісті, а також проекту Меморандуму «Релігія і зміни у Центральній і Східній Європі», на ґрунті якого Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила однойменну Рекомендацію № 1556 (квітень 2002).

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Член Парламентської Асамблеї Ради Європи (2019).

 З лютого 2020 року працює в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.

Вибрана бібліографія

Монографії

 1. Велике повернення: релігія у глобальній політиці та міжнародних відносинах кінця ХХ – початку ХХІ століття. Монографія. – Львів: Видавництво Українського Католицького університету, 2013. – 504 с.
 2. Релігія після комунізму (Україна в центрально-східноєвропейському контексті). – К.: Національний педагогічний університет ім. М.Драгоманова, 2002. – 420 с.
 3. Релігія. Церква. Молодь. – К.: АLD, 1996. – 160 с.(у співавторстві з В.Перебенесюком)
 4. Державно-церковні взаємини на Україні. – К.: “Знання”, 1991. – 72 c.

Розділи у колективних монографіях і збірниках

 1. Orthodox Churches, Nation-Building and Forced Migration in Ukraine // Lucian Lustean, (ed.) Forsed Migration and Human Security in the Eastern Orthodox World, Routledge, 2020, pp.25-65.
 2. Religion and Cultural Geography of Ukraine // Ulrich Schmid and Oksana Myshlovska (eds.) Regionalism without Regions. Reconceptualizing Ukraine’s Heterogenety. Budapest: Central European University, 2019 (co-author Catherine Wanner)
 3. Ukrainian Orthodoxy: The Struggle for Authenticity in Post-Communist Age //Convegno Ucraina Tra Occidente e Oriente d’Europa/Ukraine between Western and Eastern (Roma, 22-23 ottobre 2015) Roma, Atti dei Convegni Lincei, 2018, p.157-184
 4. Religionspluralismus, Religionsfreiheit una Entsäkularisierung: der Fall Ukraine // Religious Pluralism as a Factor of Politics in Ukraine” (eds. von Katrin Boeckh and Oleh Turij. Munich, Berlin, Leipzig, Washington, DC: Kubon & Sagner, 2015. S.145-157.
 5. Religion and Human Rights: The Case of Ukraine // Hans-George Ziebertz and Gordan Crpic, eds. Religion and Human Rights. An International Perspective. – New York: Springer, 2015. – P.95-105.
 6. Французька модель державно-церковних відносин: принцип laïcité перед викликом глобалізації // Французька модель державності: політичний, економічний, соціальний і правовий аспекти. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2015.
 7. Релігія і націєтворення: Україна в європейському контексті // Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України. Колективна монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – С.227-263.
 8. The Revival before the Revival: Popular and Institutionalized: Religion in Ukraine on the Eve of the Collapse of Communism // State Secularism and Lived Religion in Soviet Russia and Ukraine. Edited by Catherine Wanner. New York, Oxford University Press, 2012. – P. 302-330.
 9. Ukraine // The Cambridge Dictionary of Christianity. Edited by Daniel Patte,Vanderbilt University, Tennessee, 2010.
 10. Перспективи релігійного плюралізму в сучасному світі //
 11. Конфесіологія релігії. Кол. монографія. За ред. А.Колодного і Л.Филипович. –
 12. К., 2009. – С.214-233.
 13. Релігія і «Західна цивілізація»: головні тенденції релігійності у США і Західній Європі // Релігія-Світ-Україна. – Книга перша. Релігія у світі культурно-цивілізаційного діалогу. – К.: 2010. – С.75-88.
 14. Глобальні тенденції георелігійного розвитку і проблеми входження України до світового релігійно-суспільного простору // Сучасна українська політика. К: ІПіЕНД, 2009. С.308-322.
 15. Главные тенденции религиозных изменений в посткоммунистических странах // Религия в меняющемся мире: Европа и Евразия. – М.: Корс, 2006. – С.74-88. (1 д.а.)
 16. Globalization, Nationalism and Orthodoxy: the Case of Ukrainian Nation Building // Eastern Orthodoxy in a Global Age: Tradition Faces the Twenty First Century. Walnut Greek, CA: Altamira Press, 2005. – P.144-178.
 17. Das Recht der Religionsgemeinschaften in der Ukraine // Das Recht der Religionsgemeinschaften in Mittel-, Ost-, und Südosteuropa. – Baden-Baden: Nomos, 2005. – S.519-545.
 18. Глобализация, воображаемые сообщества и Православие // Пределы светскости. Общественная дискуссия о принципе светскости государства и о путях реализации свободы совести. Сост. А.Верховский. – М.: Информационно-аналитический центр «СОВА», 2005. – С.251-265.
 19. Релігійність в Україні: характер і напрямки змін // Християнство доби постмодерну. Колективна монографія. К., 2005. – С. 168-179
 20. Religiöse und nationale Identität. Fokus auf die Ukraine // Religion und Nation. Die Position der Kirchen in der Ukraine. v. Thomas Bremer, Wiesbaden: Harrassowitz, 2003. S.33-34
 21. “Late” Protestant in Post-Communist Ukraine // Religion, Churches and Scientific Studies of Religion: Poland and Ukraine. – Cracow: Nomos, 2003. – P.71-88.
 22. Nabozenstvo, cirkev a stat na Ukrajine // Stat a cirkev v postsocialististickej Europe. – Bratislava: Ustav pre vstáhy a cirkvi, 2003. – S.134-155
 23. Релігійна свобода: українська реальність і світовий досвід // Релігійна свобода і права людини. Т.2. – Львів: “Свічадо”, 2001.
 24. Hriscanstvo i XX vek // Hriscanstvo na pragu treced Milenijuma. – Novi Sad: Ekumenska Humanitarna Sluzba, 2000. – S. 7-31.
 25. Kirche und Politik im posttotalitaren Sozium: die Ukraine // Religion und Gesellschaft im postsowjetischen Raum. – Wurzburg: “Der Christliche Osten”, 1996. – S.111-139.
 26. Церкви України і зовнішня політика: уроки недавнього минулого // Церква і національне відродження. – К.: Ін-т національних відносин і політології НАН України, 1993. – С.37-48.
 27. Специфіка обрядовості сучасного іудаїзму // Релігійна обрядовість: зміст, еволюція, оцінки. – К: “Вища школа”, 1988. 

Статті 

 1. Religion and Nation-building in the Epoch of Desecularization: the Case of Ukraine // Studia Sociologica VI (2014), vol. 1, p. 126–143.
 2. Ukrainian Orthodoxy and the Ukrainian Project // Russian Politics & Law. 2014. Vol 52:4. P. 7-33.
 3. Religión y sociedad: Europa Central y Oriental después del comunismo // Europa Oriental: Coordinado por Iván Emilio León Zhukovskii. – Panamá: Ruth Casa Editorial, 2011. – P.262-281.
 4. Релігія і глобальна політика: світ і Україна // Національна безпека і оборона. – 2011. – №1-2. – С.79-88.
 5. Religiosity in Ukraine according to Sociological Surveys Religion, State and Society. Volume 38, Issue 3. 2010. P.213 – 227.
 6. Religious Freedom: The Case of Ukraine // The Review of Faith & International Affairs. Vol. 6. Number 2. Summer 2008. P.67-72
 7. Islam in der Ukraine // Ost-West. Europaische Perspektiven. – Jahrgang 2007. – Heft 4. – S.306- 311.
 8. Ucraina: nuovo inizio in “aranzione” // La nuova Europa Marzo-Aprile. 86-96.
 9. Religiöse Institutionen im Massenbewusstsein der Ukraine // Una Sancta 2004 (59) S. 225-234.
 10. Orthodoxy and Post-Communist Changes: the Case of Ukraine // Orthodox Christianity and Contemporary Europe. Ed. by Jonathan Sutton and Wil van den Bercken. Eastern Christian Studies. 3, Peeters, Leuven, 2003. – P. 543-562.
 11. Ukraine: Protestanten auf dem Vormarsch // Glaube in der 2. – 2003 (4) – S.22-26.
 12. Religion, Church, and State in the Post-Communist Era: The Case of Ukraine (with Special References to Orthodoxy and Human Rights Issues) // Brigham Young University Law Review. – Volume 2002. (2) P.453-488.
 13. Religion und Kirchen in der Ukraine // Ost-West. Europaische Perspektiven. – 3. Jahrgang 2002. – Heft 4. – S.266- 276.
 14. Memorandum “The role of religion in Eastern Europe: from Communism to Democracy” // Religion and Democracy. – Strasbourg: PACE, 1999. – P.39-47.
 15. Die Neustrukturierung von Religion und Kirche in der postotalitaren Ukraine // Religiöser Wandel in den postkommunistischen Landern Ost- und Mitteleuropas. – Wurzburg: ERGON-Verl., 1998. – S.479-500. (сo-Autor mit Perebenesjuk V.)
 16. Феномен новых религиозных движений: Белое Братство // Диа-Логос. Религия и общество. 1997. – М.: «Истина и жизнь», 1997. – С.211-223.