Єленський Віктор Євгенович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Головний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології (за сумісництвом), доктор філософських наук, професор.

Народився 26 березня 1957 р. Закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка (1982). Працював у Раді в справах релігій, науковим співробітником Інституту соціології НАН України та старшим, провідним науковим співробітником Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, професором, завідувачем кафедрою Українського католицького університету, директором Центру вивчення релігії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, викладав у Дипломатичній академії при МЗС України. З лютого 2020 року працює в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України на посаді головного наукового співробітника, з грудня 2022 року – за сумісництвом.

Кандидатська дисертація „Протестантизм у процесі соціальної адаптації до умов радянського суспільства” (1989); докторська дисертація „Релігійно-суспільні зміни в процесі посткомуністичних трансформацій: Україна в центрально-східноєвропейському контексті” (2003). Фулбрайтівський стипендіат (2004).

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2022). Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата)  наук зі спеціальності 09.00.11 (релігієзнавство) в Інституті філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України та в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (до 2022). Член редакційної колегії журналу „Політичні дослідження”.

Директор Київського бюро „Радіо Свобода” (2005-2008), радник Прем’єр-міністра України (2014). У 2014 – 2019 – народний депутат України, голова підкомітету з питань свободи совісті та державно-церковних відносин Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності. Член Парламентської Асамблеї Ради Європи (2019).

Автор або співавтор низки Законів України, спрямованих на розвиток культурних індустрій, збереження культурної спадщини, реалізацію конституційних гарантій свободи совісті, а також проекту Меморандуму „Релігія і зміни у Центральній і Східній Європі”, на ґрунті якого Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила однойменну Рекомендацію № 1556 (квітень 2002).

Нагороджений Почесною грамотою Верховної Ради України, орденом „За заслуги” ІІІ ступеня (2018).

Автор понад 200 наукових праць, виданих в Україні, а також у США, Німеччині, Швейцарії, Великобританії, Словаччині, Бельгії та в інших країнах.

Коло наукових інтересів: етносоціологія і соціологія релігії, релігія і політика, державно-церковні відносини, глобальні релігійні процеси.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science

Профіль в Scopus