Майборода Олександр Микитович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Заступник директора з наукової роботи, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України.

Народився 6 вересня 1945 року. У 1967 році закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Кандидат історичних наук (1983), доктор історичних наук (1994), старший науковий співробітник (1993), професор (2006), член-кореспондент НАН України (2018).

На науковій роботі з 1979 року. Протягом 1979-1996 рр. працював в Інституті історії України НАН України на посадах молодшого (1979­–1986), старшого (1986–1990), провідного (1990–1994) наукового співробітника відділу історіографії та історичних зв’язків України із зарубіжними країнами. Протягом 1994–1996 рр. – завідувач відділу довідкових видань цього Інституту. У 1996–1997 рр. – експерт Центру політичного аналізу газети „День”.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України працює з 1997 року на посадах головного наукового співробітника, завідувача відділу етнополітології. З 2006 року – заступник директора з наукової роботи.

Відомий фахівець у галузі політичної та історичної науки. Як один із засновників нової у структурі вітчизняної політичної науки дисципліни – етнополітології, брав безпосередню участь у формуванні її поняттєвого корпусу та термінологічного апарату, визначенні тематичних орієнтирів, окресленні методологічних засад.

Заступник голови вченої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (протягом 2014–2018 рр. виконував обов’язки голови ради) та в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (до 2022). Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2022). Голова редакційної ради журналу „Політичні дослідження”, заступник головного редактора збірника наукових праць „Політичні і етнонаціональні дослідження”.

Брав активну участь у роботі Конституційної асамблеї України, у комісіях з питань етнополітики при Президентові України та Державному комітеті у справах національностей і релігій, у Національній комісії з питань суспільної моралі, був членом Організаційного комітету з питань перспективного розвитку Національного історико-меморіального заповідника „Бабин Яр”.

Один з ініціаторів та авторів фундаментальних наукових проєктів – шеститомника „Політична історія України” (2002–2003), видання „Політичної енциклопедії” (2011), „Політична наука в Україні” (2016). Брав участь у низці міжнародних дослідницьких проєктів, зокрема у міжнародному дослідженні „Політичні і економічні перетворення в Росії і Україні”, україно-канадському науковому проєкті „Концептуальні засади етнонаціональної політики: між теорією і практикою”.

Був учасником розроблення одного з перших варіантів Концепції державної етнонаціональної політики України. Є одним з авторів та редакторів низки національних доповідей НАН України, зокрема „Національний суверенітет України в умовах глобалізації” (2011), „Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дії” (2016), „Україна: шлях до суспільної консолідації” (2017). Керівник низки цільових наукових проєктів НАН України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2016), „Відмінник освіти України” (2003). Нагороджений Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та Грамотою Верховної Ради України, відзнакою НАН України „За наукові досягнення”.

Викладав авторські курси з типології тоталітаризму та європейської інтеграції в Дипломатичній академії України при МЗС України та у Національному університеті «Києво-Могилянська академія».

Автор підручника із всесвітньої історії для старших класів середньої школи, який витримав три видання (1995, 1997, 2004 рр.).

Науковий керівник та консультант близько 20 захищених докторських та кандидатських дисертацій.

Автор понад 260 наукових публікацій, зокрема 5 монографій. Наукові дослідження спрямовані на концептуальне осмислення питань, пов’язаних з українським націєтворенням, розробленням української національної ідеї, визначальними етапами політичної історії України та нинішніми внутрішньополітичними проблемами.

Коло наукових інтересів: українське націєтворення, українська національна ідея, політична історія України, внутрішньополітичні проблеми суспільного розвитку та вітчизняної політичної системи, становлення громадянського суспільства, політична культура населення, адаптація загальної теорії систем до аналізу політичних відносин, зокрема на прикладі міжнародної політики.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science