Майборода Олександр Микитович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Заступник директора з наукової роботи Інституту

Народився 6 вересня 1945 р. на ст. ім. Т.Г.Шевченка Смілянського району Черкаської області.

У 1967 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету ім. Т.Шевченка, спеціальність – історик-міжнародник.

На науковій роботі з 1979 року.
1979-1996 – мол.н.співр., наук. співр., пров.наук.співр., зав. відділу довідкових видань Інституту історії НАН України.
1996-1997 – експерт Центру політичного аналізу газети “День”.
1997-по т/ч – гол. наук.співр., в.о. зав. відділу етнополітології, зав. відділу етнополітології, заступник директора з наукової роботи Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України.
Доктор історичних наук – 1994 р.
Старший науковий співробітник – 1993 р.
Відмінник освіти України – 2003 р.
Автор 105 наукових праць, у т.ч. 5 монографій, 5 брошур, навчального посібника для середньої школи.

Серед опублікованих праць:

  • Критика сучасних буржуазних концепцій етногенезу українського народу. – К.: Наукова думка, 1987. – 192 с.
  • Теория этнополитики в западном обществоведении. – К.: Наукова думка, 1993. – 228 с.
  • Етнонаціональні процеси в сучасній Україні. – К.: УАДУ, 1996 (у співавторстві).
  • Українські ліві: між ленінізмом і соціал-демократією. – К.: Вид. дім “KM Akademia”, 2002. – 256 с. (у співавторстві).
  • Православие в истории России. – М.: ИНИОН АН СССР, 1987. – 48 с.
  • Національна політика як суспільне явище. – К.: Інститут історії АН УРСР, 1990. – 33 с.
  • Російський націоналізм в Україні (1991-1998 рр.). – К.: НаУКМА, 1999. – 27 с.
  • Політичне русинство. – К.:НаУКМА, 1999. – 29 с.
  • Ідейні засади лівого руху в Україні. – К.:НаУКМА, 19999. – 56 с. (у співавторстві).
  • Новітня історія. Навчальний посібник для 11 класу середньої школи (витримав три видання, останнє – у 2005 р. у співавторстві з В.І.Кучером).

Під науковим керівництвом О.М.Майбороди підготовлено п’ять докторів наук і чотирнадцять кандидатів наук.

У 1993-2003 рр. брав участь у виконанні державної програми – підготовці “Політичної історії України. ХХ століття” (керівник 6-го тому).
У 1999-2001 рр. брав участь у виконанні спільного українсько-російського проекту по програмі Фонду Кеннана – “Політичні і економічні перетворення в Росії і Україні”.
У 2004р був керівником позапланової теми “Етнополітична сфера України: перспектива, сьогодення, перспектива”.
У 2005 р. був керівником позапланової теми “Регіональні версії української національної ідеї: спільне і відмінне”.
У 2005 р. брав участь у спільному канадсько-українському проекті “Формування політики загальнонаціональної консолідації: регіональний контекст”. За результатами дослідження було розроблено проект Концепції державної етнонаціональної політики України і проект закону про її затвердження, зареєстрований у Верховній Раді України.

Учасник понад 60-ти наукових зібрань різного рівня – конференцій, “круглих столів”, семінарів, симпозіумів.
Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Шевченка, в Ужгородському державному університеті.
Член редколегій “Наукових записок” Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України, журналу “Людина і політика”, “Історичного журналу”.