БОЙКО ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки (за сумісництвом), доктор політичних наук, професор.

Народився 20 квітня 1958 року в м. Новоселиця Чернівецької області. У  1980 році  закінчив Чернівецький державний університет. З 1980 року працює у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. Кандидат історичних наук (з 1989 р.), доцент кафедри історії України (з 1990 р.).
У 2003 р. в спеціалізованій вченій раді в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України захистив докторську дисертацію на тему „Системно-політична трансформація в Україні (квітень 1985–серпень 1991 рр.): історико-політичний аналіз”. У 2005 році присвоєно вчене звання професора.

Декан історико-правознавчого факультету (1999–2003 рр.), з лютого 2004 р. – заступник директора з навчальної та виховної роботи, професор кафедри всесвітньої історії та політології Міжрегіонального гуманітарного інституту Київського славістичного університету. З  вересня 2004 р. – проректор з навчально-методичної роботи Київського славістичного університету. З липня  2005 р. по лютий 2006 р.  – перший проректор Київського славістичного університету.

У 2006–2016 рр. ректор Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, у 2016–2021 рр. –  перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи університету. З 2021 р. – професор кафедри політології, права та філософії.

З лютого 2024 року за сумісництвом працює на посаді провідного наукового співробітника відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Автор понад 450 друкованих праць, зокрема понад 60 книжкових видань (44 навчальні посібники та підручники, 17 одноосібних та колективних  монографій). Член редакційних колегій наукових журналів: „Studia Politologica Ucraino-Polona” (Українсько-польські політологічні студії), „Проблеми міжнародних відносин”. У 2015–2018 рр. – учасник грантового проєкту „Гендерні студії: крок до демократії та миру у сусідніх до Європейського Союзу країнах із різними традиціями” за програмою Erasmus+. Визнавався „Кращим науковцем університету” у  2006–2014 та у 2019 роках.

Лауреат премії журналу „Сучасність” та Ліги українських меценатів у номінації „Суспільно-політичні науки” (2003), нагороджений медаллю К. Д. Ушинського АПН України (2007).

Коло наукових інтересів: суспільно-політична історія України ХХ століття, сучасні політичні технології.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Sсholar