Леонтьєв Іван Олегович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Молодший науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології, доктор філософії з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 052 «Політологія».

Народився 23 квітня 1993 р. У 2017 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дисертацію доктора філософії захистив 26 жовтня 2023 р. в разовій спеціалізованій вченій раді, утвореній в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України за спеціальністю 052 «Політологія».

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з 2023 року на посаді молодшого наукового співробітника.

Коло наукових інтересів: політичні цінності, соціокультурна і цивілізаційна зумовленість політичного життя, вплив теології на політичне життя.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Sсholar

Профіль в Web of Science