Самчук Зореслав Федорович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Головний науковий співробітник відділу політичної культури та ідеології, доктор філософських наук, старший науковий співробітник.

Народився 9 березня 1965 року. У 1989 році закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка. Кандидатську дисертацію захистив 27 червня 1994 р. в спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Докторську дисертацію захистив 25 березня 2010 року у спеціалізованій вченій раді Інституту вищої освіти НАПН України за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії присвоєно у 2009 році.

Трудову діяльність розпочав у 1989 році на посаді редактора літератури з філософії видавництва «Вища школа» (з 1991 року – видавництво „Либідь”).

З 2000 по 2003 рр. – провідний науковий співробітник відділу соціальних проблем вищої освіти та виховання студентської молоді Інституту вищої освіти АПН України.

У 2003–2005 рр. – керівник відділу політичного аналізу Головного управління з питань внутрішньої політики Адміністрації Президента України.

З 2005 по 2016 р. – головний науковий співробітник та завідувач відділу соціальних проблем вищої освіти в Інституті вищої освіти НАПН України.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України працює з 2019 року на посаді головного наукового співробітника.

У 2014-2015 рр. – голова спеціалізованої вченої ради Д 26.456.01 із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальностей 09.00.03 – соціальна філософія і філософія історії та 09.00.10 – філософія вищої освіти.

Науковий керівник та консультант 4 докторських та 8 кандидатських захищених дисертацій.

У 2004-2005 роках – головний редактор наукового журналу „Актуальні проблеми внутрішньої політики” (видання Адміністрації Президента України).

Вчений секретар Української академії політичних наук. У 2008 році виконував обов’язки першого заступника голови громадської Науково-експертної колегії з проблем соціально-економічного розвитку при Кабінеті Міністрів України.

Заслужений діяч науки і техніки України (2015). Має відомчі відзнаки НАПН України – нагороджений Грамотою АПН України (2007 р.), Почесною грамотою АПН України (2010 р.), медаллю „Ушинський К. Д.” (2014 р.).

Коло наукових інтересів: системне функціонування суспільства, розв’язання теоретико-методологічних і прикладних проблем суспільно-політичної сфери, соціокультурна і цивілізаційна зумовленість політичних процесів, здійснення політичного аналізу, прийняття ефективних управлінських рішень, особливості розвитку й модернізації науки тощо.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science