Бевз Тетяна Анатоліївна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії, доктор історичних наук, професор.

Закінчила Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (1989) за спеціальністю «Історія», Київський інститут політології та соціального управління (1992) за спеціальністю «Теорія соціально-політичних відносин», аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1995).

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування Української держави за доби Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.)», а у 2005 році – докторську дисертацію на тему: «Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика». У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри політології, а у 2014 – професора за спеціальністю 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки».

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.181.01 в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (2015–2019). Входить до складу редакційної колегії збірника наукових праць «Політичні і етнонаціональні дослідження».

Здійснювала керівництво цільовими проектами: «Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою» (2015); «Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991–2014 рр.)» (2016); «Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів» (2017); «Інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі: аналіз підходів парламентських політичних сил» (2018).

Була учасником фундаментальних наукових проектів: «Політична енциклопедія» (2011), «Політична наука в Україні» (2016); «Енциклопедія історії України» (2019).

Автор монографії, написаної у співавторстві з академіком НАН України К. Ситником, «Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений» (Київ: Наукова думка, 2017. 362 с.), яка стала лауреатом І Всеукраїнського бібліотечного «Біографічного рейтингу» (2018) у номінації «Життєпис» (ІІ місце).

Роботу в Інституті суміщає з викладацькою – з 1998 року працює професором кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Член конкурсної галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з гуманітарних наук на підставі наказу МОН України (2016, 2017, 2018).

Заслужений діяч науки і техніки України (2017). Нагороджена почесною грамотою Президії Національної академії наук України та Центрального комітету профспілки працівників НАН України «за багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки» (2013).

Автор близько 300 наукових праць з політичної науки та проблем історії України, з них 7 індивідуальних монографій.

Коло наукових інтересів: регіоналістика; регіональна політична ідентичність; регіональні політичні режими; регіональні політичні еліти, політичні партії; політична історія України. 

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль ORCID