Бевз Тетяна Анатоліївна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Головний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки, доктор історичних наук, професор.

Закінчила Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (1989) за спеціальністю „Історія”, Київський інститут політології та соціального управління (1992) за спеціальністю „Теорія соціально-політичних відносин”, аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1995).

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Формування Української держави за доби Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.)”, а у 2005 році – докторську дисертацію на тему: „Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика”. У 2003 році присвоєно вчене звання доцента кафедри політології, а у 2014 – професора за спеціальністю 23.00.01 „Теорія та історія політичної науки”.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 2022). Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.181.01 в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (2015–2019). Рецензент фахового наукового видання – журналу „Політичні  дослідження”. Входить до складу редакційної колегії збірника наукових праць „Політичні і етнонаціональні дослідження”.

Здійснювала керівництво цільовими проектами: „Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою” (2015); „Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991–2014 рр.)” (2016); „Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів” (2017); „Інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та на Донбасі: аналіз підходів парламентських політичних сил” (2018).

Була учасником фундаментальних наукових проектів: „Політична енциклопедія” (2011), „Політична наука в Україні” (2016); „Енциклопедія історії України” (2019).

Автор монографії, написаної у співавторстві з академіком НАН України К. Ситником, „Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений” (Київ: Наукова думка, 2017. 362 с.), яка стала лауреатом І Всеукраїнського бібліотечного „Біографічного рейтингу” (2018) у номінації „Життєпис” (ІІ місце).

Роботу в Інституті суміщає з викладацькою – з 1998 року працює професором кафедри політології Національного університету „Києво-Могилянська академія”.

Член конкурсної галузевої комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з гуманітарних наук на підставі наказу МОН України (2016, 2017, 2018).

Заслужений діяч науки і техніки України (2017). Нагороджена почесною грамотою Президії Національної академії наук України та Центрального комітету профспілки працівників НАН України „за багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки” (2013).

Автор близько 300 наукових праць з політичної науки та проблем історії України, з них 7 індивідуальних монографій.

Коло наукових інтересів: регіоналістика; регіональна політична ідентичність; регіональні політичні режими; регіональні політичні еліти, політичні партії; політична історія України. 

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science