Бевз Тетяна Анатоліївна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії, доктор історичних наук (2005), професор (2014), Заслужений діяч науки і техніки України (2017)

Освіта і наукова діяльність

Закінчила у 1989 р. Одеський державний університет ім. І. І. Мечнікова за спеціальністю «Історія», у 1992 р. – Київський інститут політології та соціального управління за спеціальністю «Теорія соціально-політичних відносин», у 1995 р. – аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування Української держави за доби Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.). 
У 2003 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 2014 р. – професора.
У 2005 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика».

Т. А. Бевз є членом спеціалізованих рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та при історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Входить до складу редколегії «Наукових записок ІПіЕНД».

Викладацька діяльність

Т.А. Бевз є професором кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Індивідуальні монографії:

 • Володимир Вернадський. Людина. Громадянин. Учений.– К.: Наукова думка, 2017. – 368 с. (у співавторстві)
 • Політичні ідентичності в сучасній Україні: міська громада Одеси /        Монографія. – К.: ІПіЕНД, 2016. – 310 с.
 • Феномен «революція» у дискурсах мислителів, політиків, науковців / Монографія. – К., 2012.182 с.
 • Партія національних інтересів і соціальних перспектив (Політична історія УПСР). – К., 2008. – 587 с.
 • Українська державність: ідеологія, політика, практика (Система народоправства у теоретичних концепціях Н. Григорієва). – К., 2004. – 248 с.
 • Н. Я. Григоріїв – політик і вчений. – К., 2003. – 284 с.
 • Між романтизмом і реалізмом (сторінки історії УПСР). – К., 1999. – 272 с.

Колективні монографії:

 • Результати аналізу процесу формування політичних ідентичностей у міських громадах: місто Одеса // Політичні ідентичності в сучасній Україні / За ред. М. С. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. – С.112–160.
 • Особливості та суперечності участі партій у політичних процесах на початку ХХІ ст. // Політичний процес в Автономній Республіці Крим: особливості, суперечності, прорахунки (1991–2014 рр.) / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. – С.73–123.
 • Бізнес-партійні корпорації: ідеологія, лідери, політична практика // Суспільно-групові інтереси у політичному полі сучасної України: зміст, репрезентанти, механізми узгодження / Аналітична доповідь / За ред.              О. М. Майбороди. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2016. – С.53–66.
 • [Розділи] Політичні ідеї та ідеали українців в період середини ХVІІ – середини ХІХ століття; Політичні ідеї українських інтелектуалів середини ХІХ – початку ХХ  століття; Вклад представників української еміграції у розвиток політичного знання (1900–1991) // Політична наука в Україні. 1991–2016 : у 2 т. Т. 1. Політична наука: західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса; редкол.: чл.-кор. НАН України О. Рафальський (голова), д-р політ. наук М. Кармазіна, д-р іст. наук О. Майборода ; автор передм.О. Рафальський ; відп. ред. і упоряд. М. Кармазіна. – К. : Парлам. вид-во, 2016. – С. 171–185; 186–199; С. 278–288.
 • Донбас через призму державної політики інформаційної безпеки: недоліки законодавчо-правової бази // Донбас у системі інформаційної безпеки держави: регіональні особливості, зовнішні виклики, інструменти боротьби з антиукраїнською пропагандою / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – С.7–34.
 • Політика держави у сфері ідентичностей: аналіз правового забезпечення запобігання конфліктності й функціонування механізмів консолідації нації // Суперечності ідентичностей в Україні та шляхи їх регулювання в контекстах політики громадянської консолідації української нації / Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – С.33–61.
 • Позиція держави у становленні громадянської ідентичності в Україні // Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / Колективна монографія. – К., 2014. – С. 16–44.
 • Політичні механізми формування громадянської ідентичності в сучасному українському суспільстві / у співавторстві // Аналітична доповідь. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2014. – 96 с.
 • Всеукраїнське об’єднання  «Батьківщина»  як базова партія для електоральної діяльності опозиції // Політичні партії України у парламентській виборчій кампанії 2012 р. / Колективна монографія / За ред. М. С. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2013. – С. 85–125.
 • Українська багатопартійність: політичні партії, виборчі блоки, лідери (кінець 1980–х – початок 2012 рр.). Енциклопедичний довідник / За ред. М. Кармазіної. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 588 с.

Статті:

 • Партії як суб’єкти політичного процесу в умовах окупації Криму: суперечності та прорахунки // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 2016 р.) / Упор. П. Гай-Нижник. – К.: «МП Леся», 2016. – С.282–298.
 • Підстави формування, специфіка функціонування та особливості трансформації регіонального політичного режиму Дніпропетровська  (1991–2016 рр.) // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. – 2016. – Вип.1 (81). – С.55–76.
 • Місцеві вибори як засіб легітимації локального політичного режиму (на прикладі місцевих виборів 2010 та 2015 рр. у Дніпропетровську) // Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса. – 2016. – Вип.1 (81). – С. 126–149.
 • Суперечності ідентичностей в Донбаському регіоні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2015. – №3.  – С.120–143.
 • Українці і росіяни під прицілом російської пропаганди // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – №1 (75) – С.150–163.
 • Прояви європейської ідентичності в місті Одесі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2014. – №1. – С. 184–220.
 • Феномен «Майдану» як маркер формування політичної ідентифікації міської громади Одеси // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – 2014. – №1. – С. 29–49.
 • Історичні і соціокультурні засади політичної ідентичності міста Одеси // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.           І. Ф. Кураса. – 2013. – №3. – С. 190–212.
 • Суверенітет як невід’ємна ознака держави у документах і практиці українського державотворення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2013. – №3. – С. 53–85.
 • Процес формування партії «нового типу»: боротьба за впізнаванність і електорат // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2013. – №1. – С. 130–145.
 • Науковий світогляд – методологічна основа творчості Володимира Вернадського. До 150-річчя від дня народження // Світогляд. – 2013. – №1. – C. 20–30.
 • Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» на старті парламентської виборчої кампанії 2012 р. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 2012. – №3. – С. 119–156.
 • Еволюція та особливості феномену назв сучасних політичних партій // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 24–25 листопада 2011 р. – К.: ІПіЕНД, 2012. – C. 163–185.

  Коло наукових інтересів

  • сучасні політичні процеси в Україні
  • політична історія України
  • політичні партії
  • політична ідентичність

  Підготовка наукових кадрів

  Під керівництвом Т.А. Бевз було захищено три кандидатські дисертації.