Бевз Тетяна Анатоліївна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії, доктор історичних наук, професор.

Закінчила Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (1989) за спеціальністю «Історія», Київський інститут політології та соціального управління (1992) за спеціальністю «Теорія соціально-політичних відносин», аспірантуру Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1995).

У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування Української держави за доби Центральної Ради (березень 1917 р. – квітень 1918 р.)», а у 2005 році – докторську дисертацію на тему: «Українська партія соціалістів-революціонерів: організація, ідеологія, політика». У 2003 році присвоєно вчене звання доцента, а у 2014 – професора.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) історичних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Входить до складу редакційної колегії збірника наукових праць «Політичні і етнонаціональні дослідження».

Роботу в Інституті суміщає з викладацькою – працює професором кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Заслужений діяч науки і техніки України (2017). Нагороджена почесною грамотою Президії Національної академії наук України та Центрального комітету профспілки працівників НАН України.

Автор близько 300 наукових праць з проблем історії України та політичної науки.

Коло наукових інтересів: регіоналістика; регіональна політична ідентичність; регіональні політичні режими; політичні партії; політична історія України. 

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

ORCID