Шайгородський Юрій Жанович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Заступник директора з наукової роботи, доктор політичних наук, професор.

Народився 1 січня 1960 року. Закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (м. Одеса, 1981), аспірантуру Інституту молоді (м. Москва, 1992), докторантуру Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (м. Київ, 1998).

Науковий ступінь кандидата психологічних наук присуджено в 1992 році, доктора політичних наук – у 2009 році. Вчене звання доцента присвоєно у 2009, професора – у 2016 році.

Має понад 30 років стажу наукової та науково-педагогічної роботи, зокрема у закладах вищої освіти III–IV рівня акредитації.

Працював головним консультантом Секретаріату Верховної Ради України, заступником керівника Управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України, начальником Управління зв’язків з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України працює з 2011 року ‒ на посаді головного наукового співробітника, з 2020 року ‒ заступника директора з наукової роботи.

Головний редактор наукових журналів „Політичний менеджмент” і „Соціальна психологія”, заступник головного редактора, відповідальний редактор фахового наукового видання – журналу „Політичні дослідження”, збірника наукових праць „Сучасна українська політика”. Член редакційних колегій фахових наукових видань – журналу „Український соціум” та збірника наукових праць „Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки”. Входить до складу редакційних колегій збірників наукових праць „Політичні і етнонаціональні дослідження” та „Публічне урядування”. Працював у складі редколегій наукових журналів „Людина і політика”, „Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації”, збірника наукових праць „Публічне управління: теорія та практика”.

Член вчених рад Державного інституту сімейної та молодіжної політики МОН України (2009–2013) та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2012).

Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Національному університеті „Одеська юридична академія” (2010–2012), в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (2010–2022), в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (2012–2022). Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2022).

Віцепрезидент (з 2010), перший віцепрезидент (з 2014) Асоціації політичних наук України. Президент Українського центру політичного менеджменту (з 1998).

Академік, член президії Української академії політичних наук; академік Академії наук вищої школи України.

Член Координаційної ради при Кабінеті Міністрів України з питань реалізації Міжнародного партнерства „Відкритий Уряд” (з 2012); член науково-експертної ради при Міністерстві освіти і науки України (2011–2014); голова Комітету інтеграції науки і вищої школи, член правління Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України (2014–2016); заступник голови експертної групи МОН України з оцінювання діяльності наукових установ за напрямом „Суспільні науки” (з 2019).

Заслужений працівник освіти України (2008). Нагороджений орденом „За заслуги” ІІІ ступеня (2021), почесною відзнакою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту „За активну громадську діяльність” (2009), відзнакою Міністерства освіти і науки України „За наукові досягнення” (2011), відзнакою Національної академії наук України „За професійні здобутки” (2016).

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць. Науковий редактор і упорядник понад 20 книжкових та 150 періодичних наукових видань.

Коло наукових інтересів: теорія політичної науки, прикладні проблеми політології, політична міфологія, аксіологія, політична та соціальна психологія, психологія особистості, соціальні інститути та суспільні відносини, світоглядні проблеми українського суспільства.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Sсholar

Профіль в Web of Science