Шайгородський Юрій Жанович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Головний науковий співробітник, доктор політичних наук, професор.

Народився 1 січня 1960 року. Закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (м. Одеса, 1981), аспірантуру Інституту молоді (м. Москва, 1992), докторантуру Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України (м. Київ, 1998). Науковий ступінь кандидата психологічних наук присуджено в 1992 році, доктора політичних наук у 2009 році.

Працював головним консультантом Секретаріату Верховної Ради України, заступником керівника Управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України, начальником Управління зв’язків з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України.

Має понад 20 років стажу наукової та науково-педагогічного роботи, зокрема у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації.

Головний редактор наукових фахових видань – журналів “Політичний менеджмент” і “Соціальна психологія”, заступник голови редакційної колегії збірника наукових праць “Сучасна українська політика”. Член редакційних колегій наукових журналів “Український соціум”, “Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації”, “Публічне управління: теорія та практика”, збірників наукових праць “Публічне урядування” та “Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України”.

Член вчених рад Державного інституту сімейної та молодіжної політики МОН України (2009-2013) та Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2012).

Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Національному університеті “Одеська юридична академія” (2010–2012), в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова (з 2010), в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2012).

Віце-президент Асоціації політичних наук України (з 2010). Президент Українського центру політичного менеджменту (з 1998).

Академік, член президії Української академії політичних наук; академік Академії наук вищої школи України.

Член Координаційної ради при Кабінеті Міністрів України з питань реалізації Міжнародного партнерства “Відкритий Уряд” (з 2012); член науково-експертної ради при Міністерстві освіти і науки України (з 2011); голова Комітету інтеграції науки і вищої школи, член Правління Громадської ради при Міністерстві освіти і науки України (2014–2016).

Заслужений працівник освіти України (2008). Нагороджений почесною відзнакою Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту “За активну громадську діяльність” (2009), відзнакою Міністерства освіти і науки України “За наукові досягнення” (2011), відзнакою Національної академії наук України “За професійні здобутки” (2016).

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних праць. Науковий редактор і упорядник понад 20 книжкових та 150 періодичних наукових видань.

Коло наукових інтересів: теорія політичної науки, прикладні проблеми політології, політична міфологія, аксіологія, політична та соціальна психологія, психологія особистості, соціальні інститути та суспільні відносини, світоглядні проблеми українського суспільства.