Постанова Президії НАН України від 14 грудня 2005 року № 280

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

14.12.05 м. Київ № 280

Про присвоєння Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України імені академіка НАН України І.Ф. Кураса

Враховуючи видатні заслуги академіка НАН України І.Ф. Кураса – засновника і незмінного директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України перед державою та його великий внесок в розвиток вітчизняної науки, Президія НАН України постановляє:

Прийняти пропозицію наукового колективу Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України, народних депутатів України про присвоєння Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України імені академіка НАН України Івана Федоровича Кураса і надалі іменувати його – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України.

Президент Національної академії наук України
академік НАН України
Б.Є. Патон
Перший віце-президент –
головний учений секретар Національної
академії наук України
академік НАН України
А.П. Шпак