Rostyslav Valeriyovych Balaban

National Academy of Sciences of Ukraine. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies National Academy of Sciences of Ukraine. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Народився в м. Києві 20.ХІ.1972 р. в сім’ї медиків.

1989-1994 р. р. навчався і закінчив з відзнакою історичний факультет Державного педагогічного Університету ім. Драгоманова.

Початок 90-х років – активний член Асоціації молодих українських політологів і політичків (АМУПП), член редколегії журналу «Нова політика»

1994-1998 р. р. викладав в Академії праці і соціальних відносин курс «Політологія»

1995-1998 р. навчався в аспірантурі Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Національної академії наук України.

1999 р. захистив дисертацію на тему: “Розвиток виборчої системи України” і здобув вчене звання кандидата політичних наук.

2003-2004 рр. – за програмою Міжнародного Республіканського Інституту проводив навчання для депутатів місцевих рад

У 2005 р. навчався за програмою Московської школи політичних досліджень (м. Москва).

2005 рік –  стажувався при Раді Європи та в Європейському суді з прав людини. (м. Страсбург) за програмою розвитку демократії.

2012 рік –Міжнародна конференція «Схід – Схід: партнерство без кордонів», м. Бішкек, Киргизстан

2012 рік –Міжнародна конференція «Схід – Схід: партнерство без кордонів», м. Алмати, Казахстан

Є автором більше 30 публікацій, співавтором монографій “Політична система сучасної України”, “Україна у геополітичному просторі”

Статті

 1. Деякі порівняння. Австрія – Україна: вибори і парламент // Порівняльний аналіз політичних структур Австрії та України. Доповіді і реферати двостороннього політичного симпозіуму. – Львів, 1996. – С. 157 – 166
 2. Принципи державного фінансування виборчих кампаній: порівняльний аналіз виборчого законодавства країн молодої демократії Центральної та Східної Європи // Наукові записки  Інституту національних відносин і політології НАН України. – 1997. – Випуск 1. – С. 23 – 30
 3. Порівняльний аналіз проектів Закону про вибори, поданих народними депутатами України 1996 року // Наукові записки  Інституту національних відносин і політології НАН України. – 1997. – Випуск 2. – С. 120 – 125
 4. Результати парламентських виборів: політологічний аналіз // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К. : АПСВ, 1998. – № 2. – С. 147 – 151
 5. Українці у Великобританії // Нова політика. – 1996. – № 1. – С. 7 – 13
 6. Політичний огляд Закону України «Про вибори народних депутатів України» // Наукові записки  ІПіЕНД. – 1998. – Випуск 5. – С. 33 – 39
 7. Результати парламентських виборів 1990, 1994, 1998 рр.: політологічний аналіз // Нова політика. – 1998. – № 6. – С. 2 – 5
 8. Уроки парламентських виборів // Черкащина в новітній історії української нації та держави. – Черкаси: Стилос, 1999. – С. 82 – 90
 9. «Выбери меня, птица счастья завтрашнего дня» // Молодь і вибори Президента України. – К. : Молодіжна альтернатива, 1999. С. 13 – 20
 10. Литва в геополітичному просторі // Геополітичне майбутнє України: матеріали «круглого столу». – К. : Видавництво КІТЕП, 2000. – С. 72 – 78
 11. Україна – Прибалтика – вектори співпраці // Людина і політика. – 2000. – №4. – С. 10 – 16 (співавтор Кононенко Н.)
 12. Як побудувати успішну націю // Наукові записки  ІПіЕНД. – 2001. – Випуск 16. – С. 210 – 219
 13. Ставки сделаны // Компаньон. – 2001. – № 15. – С. 12 – 13
 14. У пошуках громадянського суспільства // Наукові записки  ІПіЕНД. – К. : ІПіЕНД, 2004. –  №25 – С. 413-420
 15. Приватна справа – проблеми розвитку // Абетка підприємця. Серія: у пошуках громадянського суспільства. – К. : ПП. „Телерадіокомпанія ІК”, 2004. – С. 3 – 7
 16. Політико-правовий коментар Закону про вибори Президента України // Нова політика. – 2004, Спецвипуск. – С. 9 – 12
 17. Парадигма української соціальної моделі // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2005. – Вип. 7. – Київ – Миколаїв, Видавництво МДГУ ім. П.Могили – С. 120 – 132
 18. 37 термінів // Політологічний словник: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – К. : МАУП, 2005.
 19. Штрихи до портрету політичних лідерів країн Балтії // Ж. Політичний менеджмент. Спеціалізований випуск. – К. :2006. – С. 172 – 175
 20. Феноменальні риси сучасної політичної еліти України // Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. – К. : ІПіЕНД Український центр політичного менеджменту, 2007 – С. 54 – 62
 21. Пошук прибалтійської моделі лідерства // Наукові записки. – К. :ІПіЕНД, 2007. – Випуск № 35. – С. 107 – 116
 22. Перспективи розвитку сучасних політичних сил в Україні // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К. : «Інтер Графіка», 2007 – № 10 – С. 98 – 106
 23. За покликом душі // Громадсько-політичне наукове популярне видання «Гетьман». – К. : 2007, № 1(12) – С. 12 – 13.
 24. Політичні партії України на шляху до політичного классу // Наукові записки. – К. : ІПіЕНД, 2008. – Випуск № 38. – С. 77 – 93
 25. Політичний клас: соціальна група, професія чи… вирок? //  Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. – Український центр політичного менеджменту, 2008. – С. 136 – 140
 26. Нариси до портрету політичної еліти // К. :  Гетьман. Вітчизняне громадське, науково-політичне видання. – 2008. – № 5 – 6, – С. 77 – 93
 27. Ґенеза політичного класу Російської Федерації. // К. : Громадсько – політичне, науково – популярне видання «Гетьман» (співавтор), 2009. – №4 – 5–С. 9 – 14
 28. Політичний клас : виклики і ризики. // Наукові записки. – К. :ІПіЕНД, 2010. – Випуск №1. – С. 110 – 121
 29. Електронна влада: приклад Естонії для України // Політичний менеджмент / Спец.випуск / К. : Центр політичного менеджменту, 2010 – С. – 52 – 58.
 30. Фінансовий код виборчого алгоритму // Курасівські читання / ІПіЕНД, 2010 – С. 115 – 121
 31. «Відповідальність політична», «неформали»,  «округ виборчий», «середній клас» // Політична енциклопедія. –  К. : Парламентське видавництво, 2012. – С. 105, 501, 510, 663.
 32. Конфігурація влади та бізнесу в Україні // Наукові записки. – К. : ІПіЕНД, 2012. – Випуск № 1 (57) – С. 120 – 128
 33. Правові засади сімейної медіації // Юридичний журнал. – 2012, № 2 (116) / Видавництво «Юстініан» – С. 60 – 65
 34. Розвиток медіацій в Україні // Гетьман / К. : «Гетьман», 2012 – С. 23
 35. Еволюція політичного класу РФ та проблеми політичної суб’єктності у співавторстві // Гетьман / ПП «Телерадіокомпанія  IK». – 2010 № 6 – 1 (30). – С. 34 – 38
 36. Заради справедливості. До питання смертної кари у співавторстві. // Гетьман / ПП «Телерадіокомпанія  IK». – 2010 № 6 – 1 (30). – С. 39 – 40
 37. Політична культура як фактор громадянського суспільства // Тези міжнародної наукової конференції «Проблеми формування і розвитку громадянського суспільства» / К. : АПСВ, 2010 – С. 9 – 14
 38. Політична реклама в Україні // Виборчі системи та виборчі технології / К. : Молодіжна альтернатива, 2010. – С. 43 – 56
 39. Модернізаційний потенціал України // Курасівські читання / К. : ІПіЕНД, 2011. – С. 117 – 125
 40. Характеристика політичної системи України через призму наявного політичного класу. // Сучасна українська політика, Випуск 23, / Видавництво «Центр соціальних комунікацій», 2011. – С. 26 – 33.
 41. Литва – невикористані інформаційні, політичні і економічні можливості для України. // Наукові записки. – К. : ІПіЕНД, 2011. – Випуск № 51. – С. 135 – 142
 42. Українські суспільні цінності // Наукові записки. – К. : ІПіЕНД, 2011. – Випуск №4 (51). – С. 88 – 99
 43. Конфігурація влади та бізнесу в Україні // Наукові записки ІПІЕНД – К.: 2012, Випуск № 1 (57), – С. 144 – 155
 44. Політикоправова парадигма України // Парламентські вибори 2012: перспективи майбутнього / К. : Агенство України, 2012 – С. 5 – 12
 45. Парадигма кризи // Світова економічна криза: виклики для України / К. : Агенство України, 2012 – С. 9 – 13
 46. Якість народовладдя в Україні // Наукові записки. – К. : ІПіЕНД, 2013. – Випуск № 1 (63) – С. 216 – 230
 47. Чинники політичної кризи в Україні: лакуни відповідальності // Наукові записки. – К. : ІПіЕНД, 2013. – Випуск № 2 (64) – С. 391 – 408
 48. За матеріалами програми ініціативи міжнародного обміну досвідом «Прозорість бюджетного процесу» // Наукові записки. – К. : ІПіЕНД, 2013. – Випуск № 4 (66) – С. 174 – 181
 49. Громадські організації в політичному полі // Матеріали конференції «Модернізація політичної системи сучасної України» / М. Євпаторія: СНУ ім.Даля, 2013. – С. 64 – 68
 50. Європейський досвід // На шляху до державного фінансування політичних партій. / К. : ГО ЦПСА, 2014. – С. 1 – 21(у співатростві)
 51. Україна – не Іспанія. Акценти соціально-політичного порівняння // Наукові записки. – К. : ІПіЕНД, 2014. – Випуск № 2 (70) – С. 120 – 132
 52. Люстрація по – українськи: політологічний аналіз // Курасівські читання.- К.:ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України – 2014
 53. Потенціал стратегічного розвитку України // Підготовлено текст Науково-практична конференція. Україна і Росія: що далі? .- К.:ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України – 2014
 54. Практичний інструментарій: законодавчі засади здійснення державних закупівель для силових структур // Науково – методичне видання. – К.: Центр політичних студій і аналітики – 2014
 55. Майдан як політичний інститут // Наукові записки. – К. : ІПіЕНД, 2015. – Випуск № 2 (76) – С. 113 – 131
 56. «АМУП (Асоціація молодих українських політологів і політиків)» // Політична енциклопедія / К. : ІПіЕНД, 2015. – С. 203
 57. Мотивація політичної діяльності // Політична наука в Україні. – К.:ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України – 2016
 58. Практика політичних протестів радянської доби як фактор парадигми сучасних протестів в Україні // Політична наука в Україні. – К.:ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України – 2016
 59. Трансформаційний потенціал політичних протестів // Політична наука в Україні. – К.:ІПіЕНД ім. І.Ф.Кураса НАН України – 2016

Теле- та радіо- ефіри

Телеканал 112  Україна – http://112.ua/search?q=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
+%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD

Телеканал NewsOne TV – https://newsone.ua/?s=%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%B1%D0%B0%D0
%BB%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD

https://www.youtube.com/watch?v=E8oDhP-syoM

https://www.youtube.com/watch?v=-iAqiC3LFHg

https://www.youtube.com/watch?v=pWOfACLrzJ8

https://www.youtube.com/watch?v=ySuodRqqFck

Телеканал ТРК Київ – https://www.youtube.com/watch?v=1cOTOGm6nU8&index=4&list=PLIGNgJeEMVGMmvS3BnL4-XEA3ULI2rNbK

https://www.youtube.com/watch?v=B7HSd8QzB4g&list=PLIGNgJeEMVGNXrcxO5qIn1Z33OJjJHLLX&index=13

https://www.youtube.com/watch?v=xRFwa5TmTb0&list=PLIGNgJeEMVGMmvS3BnL4-XEA3ULI2rNbK&index=7

Телеканал 5 канал – https://www.youtube.com/watch?v=EMd8rUqkRG0

Телеканал Espresso.tv – https://www.youtube.com/watch?v=pWOfACLrzJ8

Радіо «Весті» – https://www.youtube.com/watch?v=McINNK1ChCA