Yurii Oleksiyovych Nikolaets

National Academy of Sciences of Ukraine. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies National Academy of Sciences of Ukraine. Kuras Institute of Political and Ethnic Studies https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Leading Research Scientist, Doctor of Historical Sciences, Professor

Born in 1973 in the village Dymer in Kiev region.

In 1999 defended dissertation for academic degree of a Candidate of history “Moral and political status of the population and soldiers of the Red Army in Ukraine in the first period of the Great Patriotic War (on materials Ukraine).”

In 2008 he defended his doctoral dissertation on “Socio-political processes in the USSR the second half of 1940 – the first half of 1960, Ukrainian historiography.”

Major publications:

Individual books:

 1. Poselenska struktura naselennia Donbasu (etnopolitychnyi aspekt dynamiky). Monohrafiia. – K.: IPIEND, 2012. – 188 s.

Books written in collaboration:

 1. Moralnyi stan naselennia Ukrainy pid chas vidnovlennia radianskoi vlady (1943–1945 rr.) // Ukraina v druhii svitovii viini: pohliad z KhKhI st. – U 2-kh kn. – Kn. 2. – K. : Nauk. dumka, 2011. – S. 616–630.
 2. Politychni aspekty formuvannia etnichnoi, etnosotsialnoi i poselenskoi struktury naselennia // Donbas v etnopolitychnomu vymiri. – K. IPiEND, 2014. – S. 25–102.
 3. Etnopolitychnyi kontekst mas-mediinoho dyskursu // Donbas v etnopolitychnomu vymiri. – K. IPiEND, 2014. – S. 452–509.

Selected articles:

 1. Relihiina polityka v URSR druhoi polovyny 40-kh – pershoi polovyny 60-kh rokiv KhKh st. u doslidzhenniakh vitchyznianykh uchenykh // Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy. – 2009. – № 1. – S. 104–109.
 2. Borotba z inakomyslenniam u roky khrushchovskoi «vidlyhy» u pratsiakh ukrainskykh doslidnykiv // Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy. – 2009. – № 4. – S. 130–134.
 3. Kadrova polityka M.S. Khrushchova u pratsiakh ukrainskykh doslidnykiv // Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy. – 2009. – № 5. – S. 139–142.
 4. Ukrainizatsiia naprykintsi KhKh st. – na pochatku KhKhI st. // Naukovi zapysky IPiEND. – 2010. – Vyp. 2. – S. 158–169.
 5. Sviatkuvannia 300-richchia «vozz’iednannia» Ukrainy z Rosiieiu yak proiav natsionalnoi polityky v SRSR // Nauka, relihiia, suspilstvo. – 2010. – № 4. – S. 16–19.
 6. Natsionalno-kulturna polityka v Ukraini na pochatku KhKhI st. // Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Vyp. KhVIII. Seriia: Istoriia. – Vinnytsia, 2010. – S. 179–184.
 7. Politychni nastroi selian Ukrainy na pochatku radiansko-nimetskoi viiny (cherven 1941-lypen 1942 rr.) // Z arkhiviv VUChK, HPU, NKVD, KHB. – 2010. – №1. – S. 131–146.
 8. Ideolohizatsiia radianskoi kultury povoiennykh rokiv u vysvitlenni ukrainskykh vchenykh // Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: istorychni nauky. – Vyp. 192. – Cherkasy, 2010. – S. 18–26.
 9. Istorychna pam’iat pro rol kozakiv u osvoienni zemel Donbasu // Nauka, relihiia, suspilstvo. – 2011. – № 2. – S. 88–91.
 10. Vplyv polityky ukrainizatsii pochatku KhKhI st. na formuvannia istorychnoi pam’iati ukrainskoho narodu // Istorychna nauka, istorychna pam’iat i natsionalna svidomist modernoi doby v Ukraini, Bilorusi ta Polshchi. – Cherkasy: Vertykal, 2011. – S. 70–76.
 11. Polityka istorychnoi pam’iati v Ukraini na pochatku KhKhI st. // Politolohichni studii: Zb. nauk. prats. – Vyp. 2. – Kam’ianets-Podilskyi: Kam’ianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka, 2011. – S. 192–204.
 12. Donbas v istorychnii pam’iati // Naukovi zapysky IPiEND. – 2011. – Vyp. №2. – S. 196–217.
 13. Donbas v istorychnii pam’iati KhKh stolittia // Ukraina–Ievropa–Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia – Mizhnarodni vidnosyny. – Vyp. 6-7. – Ternopil: TNPU imeni V.Hnatiuka, 2011. – S. 119–125.
 14. Demohrafichni protsesy na Donbasi u druhii polovyni 40-kh – na pochatku 50-kh rokiv KhKh st. // Muzeinyi visnyk. – 2011. – № 11/2. – S. 192–199.
 15. Demohrafichni protsesy na Donbasi u druhii polovyni 40-kh – u pershii polovyni 80-kh rokiv KhKh st. // Naukovi zapysky IPiEND. – 2012. – Spetsvypusk. – S. 265–287.
 16. Demohrafichni protsesy na Donbasi u druhii polovyni 50-kh – pershii polovyni 80-kh rokiv KhKh st. // Naukovi zapysky z ukrainskoi istorii: Zbirnyk naukovykh statei. – Vyp. 28. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2012. – S. 161–168.
 17. Etnokulturnyi prostir ta mizhetnichna intehratsiia v Donbasi u druhii polovyni KhKh st. // Ukraina–Ievropa–Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia – Mizhnarodni vidnosyny. – Vyp. 10. – Ternopil: TNPU imeni V.Hnatiuka, 2012. – S. 388–390.
 18. Demohrafichni protsesy na Donbasi u druhii polovyni 50-kh – na pochatku 80-kh rr. KhKh st. // Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Vyp. KhKh. Seriia: Istoriia. – Vinnytsia, 2012. – S. 144–151.
 19. Mizhetnichna vzaiemodiia v Donbasi u druhii polovyni KhKh st. // Naukovi zapysky IPiEND. – 2012. – Vyp. 5. – S. 4–26.
 20. Zminy u skladi naselennia Donbasu u 1941–1945 rr. // Humanitarnyi visnyk derzhavnoho vyshchoho navchalnoho zakladu «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody». – 2013. – № 28. – T. 2. – S. 567–576.
 21. Formuvannia poselenskoi struktury naselennia Donbasu // Materialy kruhloho stolu «Mizhkulturnyi dialoh v polietnichnii Donetskii oblasti: zdobutky ta perspektyvy. – Mariupol: Novyi svit, 2013. – S. 62–73.
 22. Demohrafichni protsesy v Donbasi u roky Druhoi svitovoi viiny // Ukraina–Ievropa–Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia – Mizhnarodni vidnosyny. – Vyp. 11. – Ternopil: TNPU imeni V.Hnatiuka, 2013. – S. 60–70.
 23. Demohrafichni protsesy v Donbasi u 20–30-kh rokakh KhKh st. // Ukraina–Ievropa–Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny. – Vyp. 12. – Ternopil: TNPU imeni V.Hnatiuka, 2013. – S. 23–32.
 24. Rol mas-media dyskursu u formuvanni rehionalnoi identychnosti zhyteliv Donbasu naprykintsi KhKh – na pochatku KhKhI st. // Naukovi zapysky IPiEND. – 2013. – Vyp. 5. – S. 84–108.
 25. Demohrafichni protsesy v Donbasi u druhii polovyni KhIKh – na pochatku KhKh st. // Muzeinyi visnyk. – 2013. – № 2. – S. 262–270.
 26. Politychnyi aspekt mas-mediinoho dyskursu Donbasu naprykintsi 80-kh – u 90-kh rokakh KhKh st. // Visnyk Cherkaskoho un-tu. Seriia: istorychni nauky. – 2014. – № 9 (302). – Cherkasy, 2014. – S. 140–145.
 27. Rol mas-media Donbasu u formuvanni istorychnoi pam’iati naselennia rehionu naprykintsi KhKh – na pochatku KhKhI st. // Ukraina–Ievropa–Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny. – Vyp. 13. – Ternopil: TNPU imeni V.Hnatiuka, 2014. – S. 299–309.
 28. Demohrafichna dynamika naselennia Halychyny druhoi polovyny 1940-kh – 1950-kh rokiv // Hurzhiivski istorychni chytannia. – 2015. – № 1. – S. 215–233.
 29. Zminy u skladi naselennia Halychyny (druha polovyna 1950-kh rokiv) // Hurzhiivski istorychni chytannia. – 2014–2015. – Vyp. 8–9. – S. 146–149.
 30. Zminy u skladi naselennia Halychyny u druhii polovyni 1940-kh – pochatok 1950-kh rr. // Visnyk Cherkaskoho un-tu. Seriia : Istorychni nauky. – 2015. – № 9 (342). – S. 65–69.