New monography 116

New monography 116

ISBN 978–966–02–6511-1

Original name:

Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України (Монографія.) – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – 272 с.
ISBN 978–966–02–6511-1

You can view the contents (in original language) here