Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України

Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України

Релігійний чинник у процесах націє- та державотворення: досвід сучасної України (Монографія.) – К.: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.. І.Ф.Кураса НАН України, 2012. – 272 с.
ISBN 978–966–02–6511-1

У монографії наведено результати дослідження ролі та місця релігійного чинника у процесах націє- і державотворення у сучасній Україні. На великому емпіричному матеріалі проаналізовано можливості та обмеження залучення релігійного чинника до процесів формування української політичної нації, громадянського суспільства, демократичної і функціональної держави. Особлива увага звертається на інструментальне використання релігійного чинника  у суспільно-політичних процесах у рамках національного наративу і концепту «національної держави». Піддається аналізу потенціал етноконфесійних спільнот України до інтеграції в український соціум та формування українських громадсько-політичних лояльностей, особливості суспільно-релігійних відносин, а також глобалізаційні виклики, пов’язані із входженням України до світового релігійного простору. Розрахована на науковців, викладачів, студентів вузів, тих, хто цікавиться питаннями взаємодії релігії, етнічності, політики.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Релігійний чинник у політиці націє- та державотворення: постановка питання

1.1. Державотворення у його функціональному вимірі та релігійний чинник

1.2. Процеси націє- та державотворення у їхній взаємодії та розмежуванні: теоретико-методологічні аспекти

1.3. Особливості взаємодії релігійного, етнічного і національного

Розділ ІІ. Феномен «національних церков» у суспільно-політичному житті України

2.1. Феномен «національних церков»: виникнення і спроби означення

2.2. «Національні церкви»: дискурс самоідентифікаці1

2.3. Феномен «національних церков»: громадська думка

Розділ ІІІ. Етноконфесійні спільноти у контексті українського націє- та державотворення

3.1. Етнозберігаюча роль релігії у житті національних спільнот та їх державотворчий потенціал

3.2. Суспільно-політичні та соціокультурні вияви розвитку етноконфесійних спільнот

3.3. Полікультурність і багаторелігійність у процесах державотворення та становлення громадянського суспільства

Розділ IV. Релігійних чинник у політичних дискурсах: локальне і глобальне

4.1. Релігія і політика: теоретичні засади дослідження

4.2. Радянська політична модель державо-церковних відносин: наслідки для України

4.3. Релігія і націєтворення: Україна в європейському контексті

Післямова