Ukraine and Russia: strenghtening the fundation of strategic partnership

Ukraine and Russia: strenghtening the fundation of strategic partnership

Original name:

Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства: іст., соціокульт., та та геополіт. чинники розвитку відносин між двома державами та народами/НАН України, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса ; редкол.: Ю.А. Л

A new collective monography "Ukraine and Russia: strenghtening the fundation of strategic partnership" was published

You can view the contents (in original language) here