Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства.

Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства.

Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства: іст., соціокульт., та та геополіт. чинники розвитку відносин між двома державами та народами/НАН України, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса ; редкол.: Ю.А. Л

Вийшла друком колективна монографія "Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства" за результатами українсько-російського круглого столу