МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ, ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ, ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ»

16-17 травня 2019 року у м. Переяслав-Хмельницький  відбудеться міжнародна науково-практична конференція «Суспільні процеси, полікультурність, інтернаціоналізація: світовий досвід і перспективи для України», серед співорганізаторів якої – Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

З детальнішою інформацією можна ознайомитися тут.