Кияниця Леонід Леонідович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології, кандидат політичних наук.

Народився 27 вересня 1988 року. Закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2011) за спеціальністю «Міжнародні відносини». Навчався в аспірантурі Національного університету «Києво-Могилянська академія» (2011–2014). Захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук на тему: «Вплив «Арабської весни» на співвідношення сил на Близькому Сході» (2016 р.).

У 2016 році працював доцентом кафедри міжнародних відносин та міжнародної інформації / міжнародних відносин та суспільних комунікацій Інституту міжнародних відносин та лінгвістики імені Аверроеса Міжрегіональної академії управління персоналом.

Протягом 2017–2019 рр. – старший викладач кафедри міжнародних відносин, інформації та регіональних студій Національного авіаційного університету.

Виступав офіційним опонентом на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

У 2018 році брав участь у програмі міжнародного конгресу Forumon Just Governancefor Human Security (м. Ко, Швейцарія).

З 2019 року працює на посаді наукового співробітника відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Коло наукових інтересів: політичні трансформації, регіоналістика, порівняльна політологія, міжнародні конфлікти. 

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль науковця в Google Scholar

Профіль ORCID