Ляшенко Тетяна Михайлівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Провідний науковий співробітник відділу політичних інститутів та процесів, доктор політичних наук.

Народилася 18 квітня 1969 року. Закінчила Київський державний інститут культури. У 1996 році вступила до аспірантури Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України.

У 1999 році захистила дисертацію на тему „Соціальне партнерство як фактор політичної та соціальної стабільності в Україні” за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси та здобула науковий ступінь кандидата політичних наук.

У 2013 році, після захисту дисертації на тему „Вектори політичних трансформацій держав Центральної Азії” за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси, присуджено науковий ступінь доктора політичних наук.

В Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України працює з 1991 року – на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, а з 2015 року – провідного наукового співробітника.

Член вченої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) політичних наук в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 2022). Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (з 2022).

Автор понад 70 публікацій.

Коло наукових інтересів: політичні трансформації на пострадянському просторі, зокрема в країнах Центральної Азії, соціальне партнерство, профспілковий рух в Україні та закордоном, соціально-трудові відносини.

Ідентифікатор в міжнародному реєстрі ORCID

Профіль в реєстрі науковців України

Профіль в Google Scholar

Профіль в Web of Science