Ляшенко Тетяна Михайлівна

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logo-1.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Провідний науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології, доктор політичних наук.

  • 1996 р. вступила до аспірантури Інституту політичних та етнонаціональних відносин НАН України.
  • 1999 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидата політичних наук на тему «Соціальне партнерство як фактор політичної та соціальної стабільності в Україні».
  • 2013 р. захистила докторську дисертацію «Вектори політичних трансформацій держав Центральної Азії» за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси.
  • У 2012 р. вийшла друком індивідуальна монографія Ляшенко Т.М. “Трансформація політичних систем в країнах Центральної Азії: національний та регіональний аспекти”.

Сфера наукових інтересів – політичні трансформації на пострадянському просторі, зокрема в країнах Центральної Азії та Молдові, соціальне партнерство, профспілковий рух в Україні та закордоном, соціально-трудові відносини.

Член спеціалізованої вченої ради Київського національного університету ім. Тараса Шевченка по захисту докторських і кандидатських дисертацій.