Заремба Олександр Верленович

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України https://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2023/03/cropped-Loho_IPiEnD_-removebg-preview.png https://uk.wikipedia.org/wiki/Інститут_політичних_і_етнонаціональних_досліджень_імені_І._Ф._Кураса_НАН_України 01011, Київ - 11, вул. Генерала Алмазова, 8 Тел.: 285-65-61

Старший науковий співробітник Відділу теорії та історії політичної науки, кандидат історичних наук

Вибрана бібліографія:

  1. Єврейська ідентичність в Україні, Білорусі, Молдові: проблеми вивчення і розвитку // Відродження. – 1998. – № 1 – С. 20-24 (співавтор О.Беренштейн).
  2. Важко перші 100 років: Україна, Молдова та Румунія в етнокультурному та геополітичному контексті нової Європи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – 2000. – Випуск 11. – С. 238-246.
  3. У пошуках ідентичності: євреї України на порозі ХХІ сторіччя // Етноси України. Єврейський світ. – К., 2000. – С. 11-13.
  4. Єврейська культура періоду національно-визвольних змагань в Україні (1917-1920) // Відродження. – 2000. – № 2. – С. 5-8.
  5. Етнонаціональні процеси у країнах центрально-східної Європи. Етнонаціональна ідентичність України в світлі цивілізаційних та етноісторичних досліджень // Украина в современном геополитическом пространстве. – К., 2000. – С. 108-117.
  6. Питання міжетнічних взаємин на сторінках єврейської преси Латинської Америки // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – 2000. – Випуск 10. – С. 125-130 (співавтор С.Носова).
  7. Від мемуарів до етнічної історії: інгерманландська проблема і наукова думка Фінляндії (1989-1992). // Етнічна історія народів Європи. – 2001. – Вип. 9.
  8. Національні меншини в Румунії: геополітичний контекст // Україна в сучасному геополітичному просторі. – К., 2002.