ДОПОВІДЬ ПРО УКРАЇНСЬКУ ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА “НАЦІОНАЛІЗМ” У ФІНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ МІЖНАРОДНИХ СПРАВ

3-го лютого провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Микола Рябчук виступив із доповіддю “Місто і міф: Львів та його націоналістичний образ” у Фінському інституті міжнародних справ у Гельсинкі. Він поставив під сумнів поширений у закордонних мас-медіях образ України як нібито поділеної на “проросійський Схід” і “націоналістичний Захід” і спростував фальшиву бінарну опозицію як із формально-семантичного, так і з сутнісно-змістового погляду. Проблематизуючи популярне уявлення про Західну Україну і зокрема місто Львів як “осереддя націоналізму”, доповідач простежив походження цього стереотипу та запропонував оцінити його співвідношення із реальністю як на основі спостережень за повсякденним життям регіону, так і за допомогою наявних соціологічних даних. Націоналізм, на думку дослідника, відрізняється від патріотизму лише присутністю в ньому домішок ксенофобії. Тим часом жодні соціологічні опитування не виявляють вищого рівня ксенофобії на заході України порівняно зі сходом чи з двома сусідніми країнами – Польщею і Росією. Навпаки, за більшістю показників захід виглядає відкритішим і толерантнішим до всілякої (не лише мовно-етнічної) “іншості” та “інакшості” порівняно зі сходом. Дослідник пояснює формування “націоналістичного” іміджу міста Львова та Західної України цілеспрямованою совєтською політикою їхнього пропагандистського іншування, а також тривалим опором регіону офіційній совєтизації/русифікації, що лиш підтверджував його “націоналістичну” ненормальність на тлі панівної в усіх східноукраїнських містах російськомовної “нормальності”.