ДОСЛІДЖЕННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Старший науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки, кандидат політичних наук Оксана Зорич стала лауреатом програми академічної мобільності „Атлас” Фонду „Дім гуманітарних наук” (Париж, Франція) за напрямом досліджень „Пропаганда насилля. Російське вторгнення в Україну: стратегії і тактики інформаційної війни”.

 

Оксана Зорич

Foundation Maison des sciences de l’homme (FMSH) заснований у 1963 році Фернаном Броделем у Парижі. Фонд підтримує дослідження та поширення знань у сфері гуманітарних і соціальних наук, а також інноваційні дослідження. Понад 50 років FMSH будує важливу мережу національних і міжнародних партнерів з метою популяризації досліджень у сфері гуманітарних і соціальних наук.

Серед основних програм Фонду – програма мобільності „Atlas”, „DEA”, „International research networks in HSS”, „Vigoni workshops”, „PREFALK Programme”.

Результати дослідження, яке здійснюється науковицею за програмою академічної мобільності FMSH, буде використано в роботі над індивідуальною дослідницькою темою „Інтеграційний та дезінтеграційний дискурси в сучасних медіа” відомчої науково-дослідної теми відділу теорії та історії політичної науки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України: „Концепція соборності України: витоки, еволюція, політична актуальність”.