ЕКСПЕРТНА ДИСКУСІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ МАЙБУТНЬОГО „ПРЕЗИДЕНТАЛІЗМ VS ПАРЛАМЕНТАРИЗМ ДЛЯ УКРАЇНИ”

21 березня 2024 р. в Українському Інституті майбутнього відбулася міжнародна експертна дискусія: „Президенталізм VS парламентаризм для України”. У дискусії взяли участь ініціатор серії публічних дискусій на тему суспільного договору та очільник Центру конституційного моделювання Геннадій Друзенко, суддя Конституційного суду України Сергій Головатий, представники УІМ Максим Андрущенко та Марія Чумак, професор права та професор політичних наук в університеті Дюка (США) Дональд Горовіц та професор конституційного права в Індіанському університеті (США) Девід Вільямс.

На заході з доповіддю Конституція як суспільний договір: яким він має бути у повоєнній Україні?” виступила доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, зав. відділу політичних інститутів та процесів Інституту Галина Зеленько.

Виступає Гвлина Зеленько

У своїй доповіді Г. Зеленько схарактеризувала передумови та обставини конституційного процесу в Україні, причини утвердження телеологічного конституціоналізму та його вади. Зокрема причини утворення своєрідних «ножиць» між формальним і реальним конституціоналізмом. Також проаналізувала якісні зміни, які відбулися у самій владі та суспільстві під впливом війни. З огляду на це застерегла від спокуси президентських інституцій посилювати централізацію влади та персоніфікований вплив на шкоду парламентаризму та місцевому самоврядуванню. Адже, як свідчать дослідження, хибною є думка, що війни виграють централізовані і авторитарні країни. Крім того, централізація влади створює передумови для політичної напруги в суспільстві і не є органічною для українського суспільства, яке вчергове продемонструвало здатність до самоорганізації. Натомість суспільство потребує порядку, але порядку, який би мав інституціоналізовані форми – диктатура закону, правова держава, соціальна справедливість, зрозуміла інформаційна політика тощо.

Також у дискусії взяли участь співробітники Інституту: провідний науковий співробітник Наталія Кононенко, старші наукові співробітники Світлана Ситник та Ірина Овчар.