ЕТНОПОЛІТИКА В УКРАЇНІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ЗМІН: РЕАЛЬНИЙ СТАН, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

На сайті Інституту в розділі „Наші видання” розміщено текст монографії колективу авторів „Етнополітика в Україні в умовах сучасних суспільно-політичних змін: реальний стан, виклики, перспективи”.

У монографії проаналізовано досвід політик європейських країн в етнополітичній сфері, можливості його використання у вітчизняних етнополітичних практиках. Досліджено динаміку змін національногромадянських ідентичностей в Україні, впливу на цю динаміку російськоукраїнської війни. Актуалізовано проблему взаємозв’язку та взаємовпливу етнополітики і міграційної політики в умовах російської агресії та подальшої відбудови. Осмислено моделі державної політики у релігійній сфері України, обґрунтовано сутнісні ознаки сек’юритизаційних заходів. Обґрунтовано особливості політики пам’яті у контексті нав’язаної Росією інформаційної війни. Сформульовано пропозиції органам державної влади, місцевого самоврядування щодо моделювання та реалізації вітчизняної етнонаціональної політики в умовах воєнного часу, повоєнних модернізаційних процесів.

Текст монографії (PDF)