ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В УКРАЇНІ ХХ-ХХІ СТ. І ПОДОЛАННЯ РАДЯНСЬКОЇ СПАДЩИНИ В ОСВІТІ, КУЛЬТУРІ, МЕНТАЛЬНОСТІ”

14 лютого 2024 року в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі відбулася ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція „Соціокультурні трансформації в Україні ХХ-ХХІ ст. і подолання радянської спадщини в освіті, культурі, ментальності”.

Співорганізатором наукового заходу став Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. В роботі конференції взяли участь співробітники Інституту. На пленарному засіданні з доповіддю „Війна у системі цінностей сучасного російського суспільства” виступив завідувач відділу політичної культури та ідеології, доктор історичних наук, професор Юрій Ніколаєць, з доповіддю „Стійкість українського суспільства до експансії ідеології регіонального сепаратизму та “руского міра”” виступив головний науковий співробітник відділу етнополітології, доктор політичних наук, професор Олег Калакура. Активну участь в обговоренні взяв молодший науковий співробітник відділу етнополітології, кандидат історичних наук Валерій Новородовський.

Юрій Ніколаєць та Олег Калакура

Валерій Новородовський

Більшість учасників Конференції наголошували, що головною метою імперської російської політики є геноцид українського народу та знищення України як суверенної держави. Спеціальні інформаційно-психологічні операції Росії спрямовані на боротьбу з історичною пам’яттю, з історичною спадщиною та мають за мету руйнування єдності українського соціуму, розмивання української ідентичності. Для досягнення своїх цілей Москва за допомогою заангажованих фахівців з історіографії та історіософії нав’язує історичній науці набір російських національних міфів.

Подолання радянської спадщини в освіті, культурі, ментальності, наголошували учасники Конференції, можливе лише за умови об’єднання зусиль органів державної влади, науковців, освітян та громадської ініціативи.

Учасники Конференції в Переяславі