ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ ТА ДНЯ ПАМ’ЯТІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ

17 січня 2024 року, напередодні святкування Дня Соборності України, в Університеті Григорія Сковороди в Переяславі відбувся ІІІ Всеукраїнський історико-культурологічний форум до Дня Соборності України та Дня пам’яті Героїв Небесної сотні.

Співорганізатором  заходу, вже традиційно, став Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.  У роботі Форуму активну участь брали співробітники нашого Інституту. На панельній дискусії „Україна вільна. Соборна. Неподільна” виступили завідувач відділу політичної культури та ідеології, доктор історичних наук, професор Юрій Ніколаєць та головний науковий співробітник відділу етнополітології, доктор політичних наук, професор Олег Калакура.

Юрій Ніколаєць та Олег Калакура

Олег Калакура наголосив на ролі Української революції у становленні національної ідентичності українців та  реалізації національної ідеї. Знакові події Української революції: утворення Української Центральної Ради і проголошення нею Української Народної Республіки та її усамостійнення, діяльність Української Держави в часи гетьмана П. Скоропадського, становлення Західноукраїнської Народної Республіки, відновлення УНР в добу Директорії, укладання Акту Злуки обох українських держав – супроводжувалися глибинними змінами у суспільній свідомості, формуванням нових цінностей як складових національної ідентичності.  Акт Злуки УНР та ЗУНР засвідчив, що Україна відбулась як модерна політична нація. Доповідач порівняв події Української революції з періодом відновлення незалежності України та війни за Незалежність та Соборність України.

Учасники наукового заходу

Юрій Ніколаєць проаналізував специфіку протистояння в інформаційному просторі під час російсько-української війни. Він підкреслив, що під час війни важливим залишається не лише своєчасне і виважене інформування громадян про найважливіші події, а й забезпечення і підтримання високого рівня медіаграмотності населення, що має стати найбільш дієвою перешкодою на шляху реалізації ворожих ІПСО. Для успішної реалізації визначених цілей і завдань у політичній діяльності владні органи мають значно більше уваги приділяти виваженому інформуванню громадян про проблеми, які існують у суспільстві, можливі шляхи їх вирішення та перспективи розвитку країни у складних воєнних умовах. Окреслення таких перспектив та чітких і зрозумілих громадянам шляхів досягнення визначених вищим українським керівництвом цілей та завдань має стати вагомим засобом збереження соціальної стабільності. З цією метою комунікація владних органів та громадян має бути значно покращена. Особливо це важливо для втілення у життя непопулярних серед громадян заходів, реалізація яких вимагає проведення виважених цільових інформаційних кампаній, заснованих на науковому аналізі їх перебігу та можливих результатів. Дискутант наголосив на необхідності сприяння підвищенню рівня медіаграмотності українців, особливо молоді, відзначивши роль Університету Григорія Сковороди в Переяславі у цьому процесі.