ХІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ПИТАННЯ КУЛЬТУРНОЇ, ЕТНОРЕЛІГІЙНОЇ, ЕТНІЧНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ»

Конференція відбулася 3 – 4 жовтня 2019 р. у Запоріжжі на базі  Національного університету «Запорізька політехніка». Її ініціаторами й організаторами стали Міністерство освіти і науки України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Департамент культури, туризму, національностей Запорізької облдержадміністрації, Національний університет «Запорізька політехніка», Запорізький обласний краєзнавчий музей. Традиційно учасниками конференції були також представники національно-культурних товариств Запорізької області.

Цього разу інтегральною темою дискусії стали глобальні, загальноукраїнські та регіональні виклики етнокультурній, етнорелігійній та етнополітичній ситуації у країні у зв’язку з впливом цих викликів на динаміку феномена національно-громадянської ідентичності в українському соціумі.

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України делегував на конференцію 6 науковців. Їхні доповіді стосувалися широкого кола актуальних теоретико-методологічних і практично-політичних проблем:

  • Націоналізм у глобалізованому світі: український контекст (завідувач відділу національних меншин д-р політ. наук, професор В. Котигоренко);

  • Історична політика в Україні 2014 – 2018 рр. (д-р іст. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу національних меншин Ю. Ніколаєць);

  • Регіональні особливості соціокультурного простору України (д-р політ. наук, головний науковий співробітник відділу етнополітології С. Римаренко);
  • Кримськотатарське національне питання у повоєнні роки: науковий дискурс (канд. іст. наук, молодший науковий співробітник відділу національних меншин В. Новородовський);

  • Символічні маркери Другої світової війни в сучасному політичному просторі (канд. іст. наук, молодший науковий співробітник відділу етнополітології С. Набок);

  • Формування культури пам’яті про жертви Голокосту в Україні: суспільно-політичні виклики і перспективи (канд. іст. наук, провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки А. Подольський)

На підсумковому пленарному засіданні учасники схвалили резолюцію, в якій означено низку етнополітичних проблем, розв’язання яких потребує ініціативних дій з боку державних органів та інституцій місцевого самоврядування і громадянського суспільства, сформульовано пропозиції щодо змісту таких дій, окреслено питання, пошук відповідей на які потребує поглиблених наукових досліджень з наступним обговоренням їх результатів на наукових зібраннях за участю представників влади і громадянського суспільства.