КРУГЛИЙ СТІЛ „КРИЗИ ПОЛІТИЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКА ВІЙНА”

18 квітня 2023 р. в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України відбувся круглий стіл „Кризи політичного розвитку в Україні та російсько-українська війна”  та презентація результатів наукового дослідження „Кризи політичного розвитку в Україні: причини, зміст і способи нівелювання” Дослідження проводилося протягом 2020–2022 рр. під керівництвом члена-кореспондента НАН України, доктора політичних наук, професора, завідувачки відділу політичних інститутів та процесів нашого Інституту Галини Зеленько.

У вступному слові директор Інституту, віцепрезидент НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олег Рафальський наголосив на актуальності основних результатів дослідження, яке спрямоване на вивчення причин та особливостей криз політичного розвитку в Україні, а також на пошук способів їх подолання.

Олег Рафальський, Галина Зеленько

Наукове дослідження базувалося на аналізі криз політичного розвитку, включаючи системні, глибокі, довготривалі, які виникають через інституційну неузгодженість, правовий вакуум, соціокультурні особливості суспільного розвитку та наявні політичні практики. Кризи політичного розвитку, на відміну від політичних криз, мають системний і довготривалий характер, є взаємопов’язаними й часто підсилюють одна одну. В Україні це створює ситуацію, коли країна ніби „ходить по колу”, або ж – розвивається стрибкоподібно, нерівномірно, коли формується ситуація „ножиць” між формальним і реальним конституціоналізмом тощо.

Леонід Кияниця, Олег Кондратенко

Теоретико-методологічне обґрунтування дослідження окреслив у своїй презентації науковий співробітник Інституту, кандидат політичних наук Леонід Кияниця. Кризу ідентичності як кризу політичної культури та політичної свідомості і її перебіг в Україні схарактеризувала Галина Зеленько. Причини та особливості кризи політичної легітимності, а також виклики, спричинені війною та завданнями повоєнного відновлення, – представила у своїй доповіді провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук Наталія Кононенко.

Кризі розподілу як нездатності держави ефективно виконувати функцію розподілу матеріальних благ та вибудовувати відповідну інституційну структуру, яка б її нівелювала присвятила свій виступ провідний науковий співробітник, доктор політичних наук Тетяна Ляшенко.

Тетяна Ляшенко

Причини кризи проникнення, яка проявляється у недостатності реформування та причинах низької ефективності реформ окреслила у своїй промові старший науковий співробітник, кандидат політичних наук Світлана Брехаря. Кризу участі як системну проблему, в основі якої, з одного боку, патерналістське суспільство, а з іншого – низька ефективність наявних каналів політичної участі висвітлив у своєму виступі провідний науковий співробітник, кандидат політичних наук Ростислав Балабан. Зрештою як кризи політичного розвитку позначалися на зовнішній політиці України та в які рішення конвертувалися і чому це має наслідком нинішню російську воєнну агресію схарактеризував провідний науковий співробітник, доктор політичних наук Олег Кондратенко.

Ростислав Балабан, Галина Зеленько

У ході дослідження виконавці проєкту виявили причини та особливості кризових явищ, а також – розробили рекомендації щодо подолання цих проблем. Ці результати, наголошували учасники круглого столу, є важливими для розуміння ситуації в Україні, зокрема з огляду на повномасштабне російське воєнне вторгнення. Учасники проєкту звернули увагу на важливість аналізу політичних криз у контексті демократичного транзиту, роздержавлення економіки, первинного нагромадження капіталу та характеру політичного режиму і, що особливо важливо – у ході повоєнного відновлення України. Акцентовано на необхідності розглядати кризи політичного розвитку з урахуванням їх системного, глибокого та довготермінового характеру.

Наталія Кононенко

Участь в обговоренні результатів дослідження взяв директор Інституту соціології НАН України, доктор філософських наук, професор, член-кореспондент НАН України Євген Головаха, Президент Центру Разумкова, кандидат політичних наук Юрій Якименко, завідувачка відділу Національного інституту стратегічних досліджень Ірина Павленко, завідувачка кафедри політології НУ „Києво-Могилянська академія”, доктор політичних наук Маргарита Чабанна та ін.

Загалом, результати наукового проєкту і, особливо, рекомендації, вироблені в ході його виконання, дають розуміння причинно-наслідкових зав’язків, переваг та вад наявної інституційної системи, інституційної спроможності (неспроможності) органів державної влади, які особливо виявилися в ході повномасштабної російської збройної агресії, проблем, з якими зіштовхнеться Україна у повоєнний період.

Переглянути відеозапис наукового заходу