КРУГЛИЙ СТІЛ «СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СТАРИЙ/НОВИЙ ДОСВІД УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД»

В Інституті мистецтвознавства, фольклористики й етнології ім. М. Т. Рильського НАН України відбувся круглий стіл «Соціокультурний вимір децентралізації: старий/новий досвід українських громад». У його роботі взяли участь співробітники Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України: головний науковий співробітник, доктор історичних наук, професор Тетяна Бевз та старший науковий співробітник, кандидат історичних наук Микола Горбатюк.Т. А. Бевз у доповіді «Специфіка здійснення реформи децентралізації в регіонах України: здобутки і прорахунки» акцентувала увагу на тому, що децентралізація була покликана змінити спосіб мислення і поведінку людей та стати дієвим інструментом економічного, інфраструктурного й громадського розвитку. Розглянула вплив центральної влади на процеси децентралізації в регіонах України, з одного боку, а з іншого – продемонструвала на прикладах мовчазне спостереження або навіть саботаж, недовіру/невіру, а іноді й пряме протистояння з боку частини керівників обласних та районних органів представницької і виконавчої влади. Найбільша протидія децентралізації з боку обласних державних адміністрацій спостерігалася у Київській, Сумській, Закарпатській, Одеській областях. Особлива увага у доповіді була сконцентрована на ситуаціях, що склалися в об’єднаних територіальних громадах Донецької та Луганської областей.

Тетяна Бевз

У доповіді «Вплив регіональних і місцевих політичних та економічних еліт на процес децентралізації в Україні (2015–2019 рр.)» М. В. Горбатюка йшлося про вплив регіональних еліт на процес передачі повноважень і бюджетних надходжень від державних органів до органів місцевого самоврядування, що здійснюється у ході реформи децентралізації. Проаналізовано складові реформи: реформу територіальної організації влади; реформу місцевого самоврядування та реформу регіональної політики та динаміку створення ОТГ у межах України у 2015–2019 рр., визначено лідерів і аутсайдерів цього процесу. Доповідач звернув увагу на позитивні і негативні наслідки, які матиме реформа децентралізації для регіональних політичних і економічних еліт.

Микола Горбатюк