МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ «CУСПІЛЬНІ ПРОЦЕСИ, ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ, ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ: СВІТОВИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ»

17 травня 2019 року у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» відбувалася міжнародна науково-практична конференція «Cуспільні процеси, полікультурність, інтернаціоналізація: світовий досвід і перспективи для України», організаторами якої окрім університету-господаря були Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Інститут політичних досліджень Польської академії наук, European Association for Security (Польща), Стамбульський фонд науки та культури (Туреччина). Науковими напрямами роботи конференції стали: актуальні проблеми розвитку суспільних наук у контексті глобалізаційних процесів; етнічна ідентифікація, державний суверенітет; розвиток етнічної, соціальної й полікультурної компетентностей молоді в сучасних соціокультурних умовах інтернаціоналізації; функціонування міжнародних урядових і неурядових організацій в умовах викликів і загроз ХХІ століття та інші не менш важливі теми.

Учасники конференції

Пленарне засідання відкрив ректор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди Віктор Коцур. У вітальному слові він висловив сподівання, що конференція стане ще одним кроком до розширення міжнародної наукової комунікації українських вчених, зазначивши, зокрема, що напередодні відбулася. зустріч, під час якої було обговорено можливі шляхи тристоронньої співпраці між університетом, Інститутом політичних та етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України і Стамбульським фондом науки та культури.

Зустріч з турецькими колегами

Наприкінці промови ректор повідомив про присвоєння звання почесного доктора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» члену-кореспонденту НАН України, директору Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Олегу Рафальському. Крім того, медаллю «Григорій Сковорода» було нагороджено доктора політичних наук, провідного наукового співробітника Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України В’ячеслава Яремчука.

Олег Рафальський і Віктор Коцур

Олег Рафальський засвідчив, що співпраця Інституту з університетом Переяслава з кожним роком демонструє позитивну динаміку. У ході свого виступу він поділився роздумами щодо сучасних суспільних процесів та викликів для України, традиційно передав бібліотеці університету нову літературу Інституту та його польських партнерів, а також, за дорученням президії Національної академії наук та її президента Бориса Патона, вручив пам’ятну відзнаку на честь 100-річчя НАН України, ректору Університету Віктору Коцуру.

Під час пленарного засідання свої наукові доповіді виголосили: доктор політичних наук, завідувач відділу етнополітології ІПіЕНД Віктор Войналович поділився із присутніми своїми міркуваннями щодо здобутків, викликів та перспектив сучасного релігійного комплексу України; представник Стамбульського фонду науки та культури Мірадж Ільхам розповів про культуру спільного проживання за досвідом Османської держави; кандидат політичних наук, старший науковий співробітник ІПіЕНД Ростислав Балабан проаналізував протестний потенціал українського суспільства; доктор політичних наук, провідний науковий співробітник ІПіЕНД Олег Калакура проінформував про здобутки та прорахунки реалізації політики полікультурності в Україні; доктор історичних наук, провідний науковий співробітник ІПіЕНД Юрій Ніколаєць здійснив екскурс у проблему стану національних меншин Півдня України у роки Другої світової війни.

Зліва направо: Юрій Ніколаєць, Олег Калакура, Ростислав Балабан

Співробітники Інституту стали активними учасниками панельної частини конференції. Їх виступи були умовно структуровані у два тематичні блоки: перший стосувався стану регіональних політичних еліт, другий – історії та сучасного стану етнічних спільнот України. З ходом власних досліджень регіональних політичних еліт присутніх ознайомили В’ячеслав Яремчук (політичні еліти Івано-Франківської області), Аліна Ясінська (Львівщини) та Микола Горбатюк (Вінниччини).  В рамках другого тематичного блоку Леся Ковач проаналізувала українсько-польський політологічний дискурс національних меншин на землях України у складі другої Речі Посполитої, Олексій Ляшенко розповів про спільне і відмінне у громадянській самоідентифікації населення України, а Валерій Новородовський звернув увагу присутніх на проблему асиміляції національних меншин в УРСР (1945-1985 рр.) .

Проведення міжнародної науково-практичної конференції стало чудовою нагодою для фахівців у галузі історії, політології, філософії та інших наук обмінятися досвідом та думками стосовно складних суспільних процесів, що відбуваються в сучасному світі, розпізнати їх загальносвітові тенденції і національну, зокрема й українську, специфіку.

 Делегація Інституту