МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНІ, КУЛЬТУРНІ, ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ”

12–13 квітня 2023 року в Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського (м. Київ) відбулася Міжнародна науково-практична конференція „Євроінтеграційні процеси в Україні: історичні, культурні, політико-правові та психологічні аспекти”.

Співорганізаторами конференції виступили Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Поморська вища школа (Pomorska szkoła wyższa, Республіка Польща).

Доповіді учасників конференції були присвячені аналізу процесу євроінтеграції України, здобутків та прорахунків у цій царині, перспектив набуття Україною повноправного членства у Європейському Союзі та НАТО. Особлива увага учасників конференції була прикута до російсько-української війни, яка становить найбільшу загрозу для України та її європейського майбутнього.

Учасники пленарного засідання конференції

З доповідями на пленарному засіданні конференції виступили співробітники Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України – провідний науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки, доктор політичних наук В’ячеслав Яремчук („Україна і євроінтеграція: четверта спроба”), провідний науковий співробітник відділу етнополітології, кандидат історичних наук Анатолій Подольський („Єврейська спільнота України під час війни та російської агресії: політичні та культурні виклики), старший науковий співробітник відділу теорії та історії політичної науки, кандидат історичних наук Микола Горбатюк („Співробітництво українських громад і регіонів із закордонними партнерами в часи війни: поточний стан, виклики та перспективи).

В’ячеслав Яремчук, Анатолій Подольський, Микола Горбатюк

під час виступів на науково-практичній конференції

Під час роботи конференції працювали три секції („Історико-культурологічна платформа”, „Політико-правова платформа”, „Соціально-психологічна платформа”) на яких була порушена низка важливих питань. Зокрема: „Україна серед європейських фронтирів: контакти, обміни, інтеграція, співпраця”; „Внесок України до європейської інтелектуальної та художньої скарбниці”; „Україна та Європа: співпраця в освіті, культурі, спорті, бізнесі”; „Європейський історичний досвід України”; „Трансформація політичної системи України в процесі євроінтеграції”; „Нові безпекові виклики для ЄС в контексті сучасної російсько-української війни”; „Особливості надання соціально-психологічних послуг в умовах євроінтеграції” та ін.

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України (Києва, Ужгорода, Львова, Одеси, Кам’янець-Подільського) та Республіки Польщі (Гданськ), науковці академічних установ, представники громадських організацій, аспіранти та студенти.

Програма міжнародної науково-практичної конференції