МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СОЦІАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОЄКТУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО: ЗМІНИ ГЛОБАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ЯК ВИКЛИК МИРОТВОРЕННЮ ТА МЕДІАЦІЇ»

10 червня 2022 року в Запорізькому національному університеті відбулася ХІІ міжнародна науково-практична конференція „Соціальне прогнозування та проєктування майбутнього: зміни глобальної безпеки як виклик миротворенню та медіації”.

До організації заходу й участі в дискусіях на пленарному та секційних засіданнях  долучилися понад 100 науковців дослідницьких установ, закладів вищої освіти, громадських об’єднань та представників органів державної влади з України, Грузії, Литви, Польщі, Словаччини, Туреччини та Сполучених Штатів Америки (програма конференції).

На пленарному засіданні конференції з доповіддю „Етнополітична безпека України: виклики і варіанти відповідей” виступив доктор політичних наук, професор, завідувач відділу етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, президент Української академії політичних наук Віктор Олексійович Котигоренко.

Під час роботи міжнародної науково-практичної конференції

Робота сесійних засідань була організована за чотирма напрямами:

  • „Соціальне прогнозування: методологія дослідження та формування світогляду суб’єкта миротворення”
  • „Перспективи модернізації політичної системи України та зміни світоустрою”
  • „Філософія державного управління та місцевого самоврядування”
  • „Європейська філософська освіта та креативні індустрії в контексті миротворення. Майбутнє соціальної сфери в контексті людського розвитку та реалізації політики миру”

Під час роботи секційних засідань учасники міжнародного науково-практичного заходу обговорили актуальні проблеми сьогодення. За підсумками роботи міжнародної науково-практичної конференції було ухвалено відповідну резолюцію.