НАШУ КОЛЕГУ ОБРАНО ЧЛЕНОМ-КОРЕСПОНДЕНТОМ НАН УКРАЇНИ

26 травня відбулася сесія Загальних зборів НАН України з виборів дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів НАН України  та іноземних членів НАН України, під час якої членом-кореспондентом НАН України за спеціальністю «Політологія» обрано доктора політичних наук, професора, завідувача відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Галину Іванівну Зеленько.

Щиро вітаємо Галину Іванівну з цією важливою не тільки для неї, але й для усього колективу подією.