Наково-практична конференція “Трансформація національної ідеї відповідно до викликів часу”

30 листопада 2018 року на базі історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася науково-практична конференція «Трансформація національної ідеї відповідно до викликів часу». Організаторами заходу виступили: історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Центр досліджень політичних цінностей, Міжнародний Фонд «Відродження».

Конференція відбувалася у форматі чотирьох сесій: І сесія «Козацька Україна: кланово-станове суспільства чи народження нації?», ІІ сесія «У пошуках нової України (національна ідея в спадщині мислителів XIX– першої половини ХХ століття)», ІІІ сесія «Українська національна ідея: методологічний аналіз», IV сесія «Виклики часу і модерна візія національної ідеї».

З доповіддю «Множинність “українських ідей”: твоя,  моя.. Наша?» на IV сесії  виступила доктор політичних наук, професор, завідувачка відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Марія Кармазіна.

В дискусіях взяла участь доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу соціально-політичної історії Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Тетяна Бевз.