ПУБЛІЧНА ЛЕКЦІЯ У ХАРКІВСЬКОМУ ЛІТЕРАТУРНОМУ МУЗЕЇ 20/08 2020

20 серпня провідний науковий співробітник відділу етнополітології Микола Рябчук прочитав лекцію у Харківському літературному музеї на тему “Від Малоросії до України: українська ідентичність у тривалому часовому вимірі”. У своєму виступі доповідач проблематизував традиційно негативне, сформоване публіцистами уявлення про “малоросійськість” як своєрідну ідентичнісну патологію, продукт ідеологічного та мовно-культурного напіврозпаду українства в умовах імперської асиміляції. Насправді, на думку дослідника, малоросійська ідентичність є значно складнішим, амбівалентним явищем, здатним виконувати різні функції за різних історичних обставин. На самому початку, у 17-18 ст., вона була формою символічного утвердження вищого статусу українських (малоросійських) еліт у рамках новопосталої імперії. У 19-му столітті вона стала формою безпечного, “неконфронтаційного” перетривання української ідентичності під імперським асиміляційним тиском – таким собі леґальним виявом українського патрітизму. Цю ж функцію вона виконувала і в совєтські часи в ідеологічно модифікованій версії української радянської ідентичності. І врешті, в добу незалежності вона набула ознак “креольської” ідентичності, характерної для багатьох постколоніальних держав. З одного боку, вона відбиває прихильність до державної незалежності та відповідних легітимаційних дискурсів, а з іншого – істотно відрізняється за мовно-культурними кодами та ціннісними орієнтаціями від ідентичності класично “аборигенної”. Відеозапис лекції та подальшої дискусії з учасниками заходу доступний за веб-адресою: https://www.youtube.com/watch?v=GHQXDgaUpj8

Скорочений виклад опубліковано у “Збручі”: https://zbruc.eu/node/100091