XIV ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ „ПІВДЕНЬ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ПИТАННЯ КУЛЬТУРНОЇ, ЕТНОРЕЛІГІЙНОЇ, ЕТНІЧНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ”

6 жовтня 2022 року в online-форматі, на базі Національного університету „Запорізька політехніка”, відбулася XIV Всеукраїнська науково-практична конференція „Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичностей”. Одним зі співорганізаторів конференції виступив Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України.

Метою науково-практичного заходу стала розробка нових теоретичних підходів щодо здійснення державної етнополітики, упровадження результатів наукових досліджень в практику діяльності державних органів, інститутів громадянського суспільства, широких кіл громадськості.

Участь у пленарному засіданні конференції взяли співробітники Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Національного заповідника „Хортиця”, Київського університету ім. Бориса Грінченка, Запорізького національного університету.

Доповіді учасників науково-практичної конференції було зосереджено на пошуку та розробці нових теоретичних підходів до здійснення державної етнополітики. Серед пріоритетних завдань такої політики, наголошували доповідачі, має бути захист мовних, етнокультурних, релігійних та інших прав, свобод і цінностей громадян, які проживають на тимчасово окупованих російським агресором українських територіях, а також вимушених переселенців.

Під час науково-практичної конференції

У роботі наукової конференції взяли участь заступник директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Олександр Майборода, завідувач відділу етнополітології, доктор політичних наук, професор Віктор Котигоренко, завідувач відділу політичної культури та ідеології, доктор політичних наук, професор Віктор Войналович, головний науковий співробітник, доктор політичних наук, професор Олег Калакура, провідні наукові співробітники Інституту: доктор історичних наук, професор Юрій Ніколаєць, кандидат політичних наук, доцент Анастасія Дегтеренко, кандидат історичних наук Анатолій Подольський, науковий співробітник, кандидат історичних наук Олексій Ляшенко.

Як зазначили організатори конференції, такі науково-практичні заходи дають можливість історикам, політологам, соціологам, філософам та краєзнавцям не лише оприлюднити результати наукових досліджень, але й – ознайомити широкий загал з розмаїттям етнічних культур, що мешкають на території України, дозволяють зберігати та поновлювати творчі зв’язки між науковцями різних поколінь, наукових шкіл і регіонів України.