Бренер І. С., Заремба А. В. Біробіджанський проект в наукових дослідженнях. Цінності та інтереси в історії Єврейської автономної області

Бренер І. С., Заремба А. В. Біробіджанський проект в наукових дослідженнях. Цінності та інтереси в історії Єврейської автономної області

Бренер И.С., Заремба А.В. Биробиджанский проект в научных исследованиях. Ценности и интересы в истории Еврейской автономной области. Киев.: Золотые ворота, 2013. 632 с.
ISBN 978-966-2246-18-6

Увага авторів зосереджена на історії освоєння Росією Далекого Сходу. Використання робіт М.Кадишевича , Х. Словеса , Я. Бабицького , Е. Розентал - Шнайдерман , Г.Винокура , Д.Ліпшиц , Р.Брайніна , Х.Житловского , Б.Ривкіна та інших авторів у перекладі з ідиш, івриту та англійської мови , їх наукових творів, публіцистики та мемуарів дозволяє по-новому поставитися до біробіджанського проекту , зняти з нього ідеологізовані ярлики «Червоний Сіон» , «Гетто» , «Сталінський проект» і т.п.

У роботі показані етапи освіти і становлення Єврейської автономної області, зроблено порівняльний аналіз трактувань феномена ЄАО в науковій і публіцистичній літературі. Єврейська колонізація на Далекому Сході розглядається як цілком здійсненний проект створення єврейської республіки. Показано формування наукового підходу до реалізації Біробіджанського проекту та роль Наукової Комісії при облвиконкомі як наукового центру розвитку області. На основі архівний даних, а також матеріалів наукових експедицій, документів і статей з різних видань показаний процес створення перших наукових установ , діяльність вчених, чиї праці лягли в основу даного наукового дослідження.

Видання призначене для науковців, викладачів , студентів, учнів шкіл, а також для всіх, хто цікавиться історією освіти Єврейської автономної області.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ПРОФЕССОРА М.А. ЧЛЕНОВА, генерального секретаря Евроазиатского Еврейского конгресса

ПРЕДИСЛОВИЕ А.И. МОНАСТЫРСКОГО, президента Еврейского Форума Украины

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. Дилемма национально-гуманитарных ценностей и властных интересов в Биробиджанском проекте

  1. Насколько еврейской оказалась ЕАО?
  2. Ценностные ориентиры ЕАО: штрихи к изучению источников и историографии
  3. Символическое пространство биробиджанской идентичности

ГЛАВА 2. Биробиджанский проект как основной вариант территориальной и культурной автономии: от идеала – к реальности

ГЛАВА 3. Практические шаги и исследовательская работа научных экспедиций в Биро-Биджанском районе

ГЛАВА 4. Создание научных учреждений на этапе образования области, деятельности Научной комиссии облисполкома (1928-1941 гг.), ее ценностная перспектива

ГЛАВА 5. Швейцарский архитектор Х.Майер и проект «соцгорода» Биробиджан

ГЛАВА 6. А.Н. Бахмутский. «Кардинальные вопросы дня». Вторая попытка возрождения ЕАО: утопия или пророчество?

ГЛАВА 7. ЕАО как объект научных исследований в послевоенные годы

ГЛАВА 8. Наука и высшие учебные заведения в ЕАО сегодня, концепции их развития

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АНТОЛОГИЯ