Діалектика національно-громадянського і етнічного в українському соціумі

Діалектика національно-громадянського і етнічного в українському соціумі

Діалектика національно-громадянського і етнічного в українському соціумі : монографія / авт. кол.: Котигоренко В. О. (керівник, наук. ред.), Дегтеренко А. М., Калакура О. Я., Кочан Н. І., Ляшенко О. О., Мазука Л. І., Ніколаєць Ю. О., Новородовський В. В. Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. 2023. 640 с.
ISBN 978-617-14-0128-0

Монографія містить результати теоретичного та праксіологічного дослідження динаміки діалектичної взаємодії національно-громадянського і етнічного в розвиткові ідентичності української нації, державному будівництві, соціальних і культурних процесах в Україні від часів її суверенізації наприкінці 1980-тих рр. та проголошення незалежності у 1991 р. до 2022 р. – першого року повномасштабної російської агресії проти України та її народу.  Може бути корисною для науковців, викладачів, студентів та політиків, які цікавляться процесами формування сучасної української нації та етнополітикою в Україні.

Завантажити повну версію

З М І С Т

Передмова (Віктор Котигоренко)

Частина 1. СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА НАЦІЯ ЯК ДІАЛЕКТИЧНА ЄДНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКОГО І ЕТНІЧНОГО

Розділ 1. Парадигми дослідження етнічного і національного (Віктор Котигоренко)

Розділ 2. Динаміка ідентичності української нації (Віктор Котигоренко)

Частина 2. ПРОСТОРИ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКОГО І ЕТНІЧНОГО

Розділ 3. Державний устрій (Олексій Ляшенко)

Розділ 4. Політична поведінка (Олексій Ляшенко)

Розділ 5. Поселенська та соціально-професійна структура (Анастасія Дегтеренко)

Розділ 6. Культура та мовні практики (Олег Калакура)

Розділ 7. Церкви і релігія (Наталія Кочан)

Розділ 8. Історична пам’ять (Юрій Ніколаєць)

Частина 3. ВІТЧИЗНЯНІ ТА ЗАРУБІЖНІ АКТОРИ ВПЛИВУ НА ДИНАМІКУ НАЦІОНАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКОГО І ЕТНІЧНОГО В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІУМІ

Розділ 9. Українська держава та місцеве самоврядування (Анастасія Дегтеренко)

Розділ 10. Вітчизняні громадські об’єднання (Валерій Новородовський)

Розділ 11. Сфера медіа (Юрій Ніколаєць)

Розділ 12. Закордонні українці (Людмила Мазука)

Розділ 13. Міжнародні організації (Анастасія Дегтеренко)

Розділ 14. Російська Федерація: ідеологія та практика «русского міра»  (Олег Калакура)

Післямова (Віктор Котигоренко)