Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу.

Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу.

Етнополітична культура в Україні: реалії та виклики часу. – К.: ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса НАН України, 2010. – 431 с.
ISBN 978-966-02-5908-9

Проблеми культури міжособистісних і міжгрупових відносин основоположні для кожного соціуму. В Україні вони набули особливої ваги внаслідок «розколотості» культурного простору, різноспрямованості політичних орієнтацій, конфлікту інтерпретацій у системі історичного мислення. Автори книжки вбачали свою головну мету у заповненні відчутної прогалини в теоретико-методологічному й інструментально-виховному осмислення етнокультурних параметрів мультикультуралізму, а також у концептуалізації поняття «етнополітична культура» і включення його у різноманітні дискурсивні практики.

Монографія розрахована на фахівців, тих, хто навчається, широке коло читачів.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ (Ю. Шаповал)

Розділ 1.   Етнополітичний ландшафт України

1.1.   Етнополітична культура: зміст і структура поняття (Л.Нагорна)

1.2.   Етнічність у сучасних ідентифікаційних системах (Л. Нагорна)

1.3.   Демократія в політичному дискурсі України пост майданного періоду (О. Лісничук)

1.4.   Становлення інститутів громадянського суспільства в Україні (О. Малько)

Розділ 2.   Етика міжнаціональних відносин і політична культура

2.1.   Діалектика інтересу і моралі у міжетнічних відносинах (Л.Нагорна)

2.2.   Універсалістська етика й етноетика (Л. Нагорна)

2.3.   Виховання толерантності й етики відповідальності як моральний імператив (Л.Нагорна)

2.4.   Цінності – рефлексія – влада (В.Бушанський)

Розділ 3.   Колективна пам’ять як фактор формування етнополітичної культури

3.1.   Роль українських мас-медій у творенні національного історичного наративу (В.Кулик)

3.2.   Культура історичної пам’яті як складова публічної дипломатії: український контекст (С. Набок)

3.3.   Минуле України в шкільних підручниках: поліетнічність чи боротьба етносів? (О. Радлзивіл)

Розділ 4.   Феномен соціокультурної регіоналізації й регіональна ідентичність

4.1.   Соціокультурні подібності та відмінності регіонів України (С. Римаренко)

4.2.   Демаркаційні лінії в етнополітичному просторі (О. Кривицька)

4.3.   Визначення «знакова політична подія» в інформаційному полі України: спроба дискурсу-аналізу (О. Мандебура)

Розділ 5.   Етнополітичні процеси

5.1.   Релігійна реформація «помаранчевих» (В. Перевезій)

5.2.   Політичний іслам у сучасній Україні: (паростки нового чи віртуальна реальність? (М. Кирющко)

5.3.   Римо-католицька церква в Україні (Н. Рубльова)