Ф.М.Рудич. Чи багато влади потрібно владі?.

Ф.М.Рудич. Чи багато влади потрібно владі?.

Ф.М.Рудич. Много ли власти нужно власти? – Видавництво «Наукова думка» НАН України, 2009 – 302 с.
ISBN 978-966-00-0852-X

Монографія підготовлена на основі результатів наукових досліджень, попередніх публікацій автора. У книзі розкриваються теоретичні проблеми політичної системи суспільства, тенденції становлення і реформування політичної системи сучасної України. На основі порівняльного аналізу, виявлення загальних рис і відмінностей показана трансформація політичних структур у країнах СНД і Балтії, Центральної і Східної Європи. У заключному розділі викладається одна з актуальних тем сучасності – геополітика як наука: теоретичний і прикладний контекст, місце і роль України в геополітичному світі.

Для професійних політиків, політологів, істориків, філософів, правознавців, викладачів і студентів вищих учбових закладів, усіх, хто цікавиться політичним життям країни.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Раздел I.   ТЕОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

1.   Понятие политической системы: теоретический аспект

2.   Политическая система и среда

3.   Правовое государство и гражданское общество

Раздел II.   ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ

1.   Становление политической системы. Модель общественно-политического строя в современной Украине

2.   Демократия и гражданское общество в Украине: поддержка и препятствия для развития

Раздел III.   ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СТРАНАХ СНГ И БАЛТИИ

1.   Россия, Украина, Беларусь, Молдова: варианты политической модернизации

2.   Центральноазийские страны. Особенности модели общественно-политического устройства

3.   Страны Закавказья. Между двух берегов

4.   Прибалтийские страны. Западная модель

Раздел IV.   ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

1.   Парламентские республики

2.   Президентско – парламентские республики

3.   Югославия – драматизм и трагизм событий

4.   Косовский конфликт

Раздел V.   ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МИРА

1.   Геополитика как наука: теоретический и прикладной контекст

2.   Современные геополитические течения и школы

Раздел VI.   ГЕОПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

1.   Россия в системе геополитических отношений

2.   Геополитическое поле Европы

3.   Геополитическая политика Китая

4.   Геополитика и развитие Японии

5.   Геополитика стран Ближнего Востока

6.   Геополитика стран Африки и Латинской Америки

Раздел VII.   УКРАИНА В СИСТЕМЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ КООРДИНАТ

1.   Геополитическое положение

2.   Евразийская парадигма

3.   Украина, Европа, Евроатлантика

Раздел VIII.   УКРАИНА И МИР ПОСЛЕ СЕНТЯБРЬСКИХ (2001 г.) СОБЫТИЙ В США, ВОЙНА В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ: ПРИЧИНЫ, ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

1.   Оценка ситуации. Одиннадцатое сентября 2001 года

2.   Война в Персидском заливе: причины, цивилизационные последствия

3.   Модель мирового устройства: прогнозы; реалии

МНОГО ЛИ ВЛАСТИ НУЖНО ВЛАСТИ? (вместо послесловия)

ЛИТЕРАТУРА

Краткая справка о политическом устройстве в странах СНГ и Балтии

Краткая справка о политическом устройстве стран Центральной и Восточной Европы