Гай-Нижник П.П. “Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського 29 квітня-14 грудня 1918 р.”.

Гай-Нижник П.П. “Фінансова політика уряду Української Держави Гетьмана Павла Скоропадського 29 квітня-14 грудня 1918 р.”.

Гай-Нижник П.П. "Фінансова політика уряду УкраїнськоїДержави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня-14 грудня 1918 р." - К., 2004 - 430 с.

Вийшла друком монографія Гай-Нижник П.П. "Фінансова політика уряду УкраїнськоїДержави Гетьмана Павла Скоропадського (29 квітня-14 грудня 1918 р."

Завантажити повну версію

Пропонована монографія є першим в сучасній історіографії комплексним історико-джерелознавчим дослідженням фінансової політики уряду Української Держави під час гетьманування Павла Скоропадського. Саме на час Гетьманату 1918 р. припадає період юридичного завершення запровадження національних грошових одиниць, започаткованих Центральною Радою. Тоді ж було на практиці закладено підвалини вітчизняної грошової системи. До наукового обігу автором було вперше введено сотні невідомих раніше документальних матеріалів які, в поєднанні із здобутками вже існуючих дослідів з фінансової політики України 1917-1921 рр., допоможуть читачеві пізнати історію цієї досить специфічної галузі вітчизняного державотворення.

Праця розрахована для широкого використання теоретичних фактів щодо історії створення грошової системи України початку ХХ ст., документальних матеріалів із міжнародної й вітчизняної фінансової політики, досвіду емісій паперових грошей під час викладання курсу ”Допоміжні історичні дисципліни” та на історичних факультетах. Фактологічний зміст дослідження рекомендується до залучення на курсах, що торкаються грошового обігу та кредиту на економічних факультетах, історії фінансового права і податкової політики, на економіко-юридичних та історії міжнародних угод, на факультетах міжнародних відносин тощо. Матеріали дослідження можуть бути використані при читанні курсів історії України, політекономії, історії дипломатії й інших дисциплін у вузах та державними відомствами.

Пропонується історикам, архівознавцям, дослідникам фінансів, економістам та широкому колові читачів, що цікавляться минувшиною України.