Гай-Нижник П. “Український Державний банк: історія становлення. Документи і матеріали (1917–1918 рр.)”

Гай-Нижник П. “Український Державний банк: історія становлення. Документи і матеріали (1917–1918 рр.)”

Гай-Нижник П. “Український Державний банк: історія становлення. Документи і матеріали (1917–1918 рр.)” – К.: Цифра-друк, 2007. – 340 с.

Вийшла друком монографія Гай-Нижник П. “Український Державний банк: історія становлення. Документи і матеріали (1917–1918 рр.)”

В новій книзі автор на основі широкого спектру документальних джерел та матеріалів, значна частина яких вперше вводиться до наукового обігу, висвітлює історію заснування Українського Державного банку і становлення вітчизняної банківської системи у складних умовах революційних перетворень в країні та соціально-політичних потрясінь 1917–1918 років. У додатку вміщено архівні документи.

Для істориків, економістів, дослідників фінансово-економічної думки, а також широкого загалу читачів, що цікавляться історією українського державотворення.

ЗМІСТ

І.

Український Державний банк: історія становлення

(1917–1918 рр.)

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Установлення Українського Державного банку за Центральної Ради та УНР (березень 1917 р. – квітень 1918 р.)

РОЗДІЛ 2. Створення, організація і структура Українського Державного банку за гетьманату П.Скоропадського (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)

РОЗДІЛ 3. Директори Українського Державного банку (Нариси життєвого шляху та оцінка внеску у розвиток банківської справи)

РОЗДІЛ 4. Емісії Українського Державного банку (1917–1918 рр.)

ПІСЛЯМОВА

Список використаних джерел і літератури

ІІ.

Український Державний банк: історія становлення

(1917–1918 рр.)

Документи і матеріали

ЧАСТИНА 1. Український Державний банк за Центральної ради (3 березня 1917 – 29 квітня 1918 рр.)

ЧАСТИНА 2. Український Державний банк за гетьманату (29 квітня – 14 грудня 1918 р.)

Перелік документів

Покажчик імен