Галичина в етнополітичному вимірі

Галичина в етнополітичному вимірі

Галичина в етнополітичному вимірі / авт. кл.: В.О. Котигоренко (керівник), В.А. Войналович, О.Я. Калакура, Л.Л. Ковач, В.В. Коцур, Н.І. Кочан, О.О. Ляшенко, Н.Ю. Макаренко, Ю.О. Нікалаєць, М.І. Панчук, О.В. Позняк, О.О. Рафальський, М.Ю. Рябчук. – К.: ІПі
ISBN 978-966-02-8312-1

У монографії представлено результати комплексного дослідження етнополітичних процесів у Галичині після Другої світової війни у контексті загальних суспільних змін за часів комуністично-радянського режиму і в суверенній Україні. Розкрито зв’язок політичного й етнічного у динаміці складу населення Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей, його соціально-професійної стратифікації, мовних, культурних та релігійних переваг, особливостей регіональної ідентичності, електоральної та іншої суспільної поведінки.

Розраховано на науковців, викладачів, студентів вишів, усіх хто цікавиться етнополітикою та етнополітичною історією українських регіонів.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Передмова

Актуальність дослідження Галичини етнополітичної

Розділ 1. Етнополітична історія Галичини у складі Української РСР після Другої світової війни

1.1. Чинники і тенденції змін в етнічній та етносоціальній структурі населення

1.2. Етноконфесійна динаміка

1.3. Трансформації культурно-освітнього обширу

1.4. Політична поведінка населення і її чинники. Галичина в процесах суверенізації республіки

Розділ 2. Галичина в етнополітичному просторі держави Україна

2.1. Етнодемографічна динаміка

2.2. Етнічні особливості зайнятості та соціально-професійної стратифікації населення

2.3. Культура, освіта, мовні практики

2.4. Релігійна ситуація

2.5. Етнополітичні особливості регіональної ідентиності

2.6. Етнонаціональні чинники і контексти електоральної поведінки населення

Післямова

Феномен Галичини у політико-ціннісному спектрі України в умовах російської агресії

Додатки

Перейменування населених пунктів Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей Української РСР

Перейменування населених пунктів Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей держави Україна