Яремчук В. Д. Регіональні політичні режими в Україні: Львівщина (1990-2017 рр.)

Яремчук В. Д. Регіональні політичні режими в Україні: Львівщина (1990-2017 рр.)

Яремчук В. Д. Регіональні політичні режими в Україні: Львівщина (1990-2017 рр.). – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 112 с.
ISBN 978-966-02-8500-2

Дослідження присвячене проблемі, яка у зв’язку з трансформацією політичної системи України, процесами децентралізації набула політичної і наукової актуальності, - функціонуванню політичного режиму на регіональному рівні. Об’єктом дослідження обрано Львівську область, яка є самодостатнім і потужним учасником політичних відносин сучасної України. На основі аналізу широкої емпіричної бази виявлено підстави та специфіку формування регіонального політичного режиму, його основні етапи трансформації, стратегії формальних і неформальних суб’єктів політики як у створенні сприятливого життєвого середовища в області, так і побудові відносин з центральною владою держави.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

  1. Ресурсна база регіонального політичного режиму.
  2. Політичний простір Львівської області як локація здійснення регіонального політичного режиму.

Висновки

Література