Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства: Монографія.

Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства: Монографія.

Єврейська національна спільнота в контексті інтеграції українського суспільства: Монографія. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2014. – 376 с.
ISBN 978-966-02-7291-0

Пропонована наукова праця розглядає проблематику розвитку єврейської національної спільноти в сучасному українському соціумі та українській державі. Досліджуються стан та рівень єврейської громади в контексті інтеграції українського суспільства, історико-політичний аспект цієї наукової проблеми. Колективна монографія розрахована на політологів, істориків, студентів гуманітарних спеціальностей, усіх, хто цікавиться дослідженнями в царині української юдаїки.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

 

Передмова (М.І. Михальченко)

Розділ 1. Євреї України в умовах тоталітаризму ХХ століття. Історичний досвід і проблематика сучасності.

1.1. Гендерні аспекти українського єврейства: історія та сучасність (О.В. Козерод)

1.2. Діяльність єврейських політичтних партій на Західноукраїнских землях у контексті політичних процесів початку ХХ століття (М.М. Гон)

1.3. Єврейська аграрна спільнота Півдня України: господарська та соціокультурна адаптація (А.Г. Венгер, О.М. Каковкіна)

1.4. Євреї України в умовах авторитарних / тоталітарних режимів: досвід історичного минулого для розуміння сучасних етнополітичних процесів (М.Н. Гон)

Розділ 2. Українська єврейська громада перед викликами сучасності

2.1. Єврейська національна спільното в контексті суспільних перетворень: проблеми та перспективи (О.В. Козерод)

2.2. Єврейська думка у політичних процесах в Україні (ХХ – початок ХХІ століття) (О.В. Заремба, Ф.Л. Левітас)

2.3. Сучасні вітчизняні та зарубіжні підходи до проблематики Голокосту на теренах України (А.Ю. Подольський)

2.4. Хасидський цадик як новий тип суспільно-політичного лідера єврейсько громади  на сучасному етапі в Україні (І.В. Туров)

Розділ 3. Національна ідентичність євреїв у сучасній Україні

3.1. Пам’ять про жертви Голокосту – як один з чинників єврейсько ідентичності в Україні (А. Ю. Подольський)

3.2. Соціально-психологічні аспекти українсько-єврейський взаємин: проблеми та перспективи сучасних досліджень (О.Ф. Іванова)

Післямова