Історія німців України. Матеріали всеукраїнської наукової конференції.

Історія німців України. Матеріали всеукраїнської наукової конференції.

Історія німців України. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. – К.: ІПіНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2017. – 152 с.
ISBN 978-066-02-8257-5

Книгу видано з ініціативи «Міжнародного товариства німців України – Відергебурт» при фінансовій підтримці Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини через Благодійний Фонд «Товариство Розвитку» за результатами всеукраїнської наукової конференції «Історія німців України», що відбулася 3 березня 2017 р. в Інституті політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Володимир Васильчук

Етапи розселення німців в Україні

Эльвира Плесская

Самоорганизация немцев Причерноморья: исторический аспект

Юрій Поліщук

Внесок волинських німців в економічний і культурний розвиток регіону (ХІХ – початок ХХ ст.)

Олена Берестень

Освітянська діяльність німецьких колоністів Півдня України на початку ХХ століття (на прикладі товариства м. Олександрівська)

Юрій Берестень

До питання про становлення сільськогосподарської середньо-професійної освіти в німецьких колоніях Півдня України на початку ХХ століття (на прикладі Ейгенфельдської сільськогосподарської школи)

Олени Тунік

Життя кількох поколінь німецьких колоністів в контексті історії сіл Теснівки, Зубрівки, Голубіївки та хутора Бобрик Коростишівського району Житомирської області

Богдан Чирко

Етнічні німці України і «фольксдойче» в контексті політики двох диктатур: репресії, депортації (1930-ті – 1950 роки)

Светлана Бобылева

«Большой террор» как завершающий этап насильственной трансформации немецкой диаспоры Украины

Сергій Кокін

Виселення німців з території України у 1934-1936 роках як складова репресивної діяльності НКВС УСРР (За документами ГДА СБУ)

Олексій Штейнле

Запорізькі німці у документах обласного управління НКВС (1940 рік)

Виктор Клец

Общее и особенное в переселениях немцев в годы Второй мировой войны

Андрей Фукс

Депортация немцев из европейской части страны. Создание и развитие трудовой армии

Віра Солодова

Німці Причорномор’я на фронтах війни 1941-1945 рр.: регіональний аспект