Кармазіна М., Бевз Т., Горбатюк М., Зорич О. Регіональні політичні еліти в Україні: особливості формування, цінності та ідентичності (кінець 1991-2019 рр.)

Кармазіна М., Бевз Т., Горбатюк М., Зорич О. Регіональні політичні еліти в Україні: особливості формування, цінності та ідентичності (кінець 1991-2019 рр.)

Кармазіна М., Бевз Т., Горбатюк М., Зорич О. Регіональні політичні еліти в Україні: особливості формування, цінності та ідентичності (кінець 1991-2019 рр.). Київ : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. 264 с.
ISBN 978-966-02-9435-6

У дослідженні аналізуються механізми відтворення регіональної еліти в Україні у період з кінця 1991 до 2019 рр. На тлі аналізу загальноукраїнських процесів становлення та розвитку еліти досліджено формування регіональних еліт Вінниччини, Полтавщини, Сумщини. Окрему увагу приділено становленню та трансформації ідентичностей еліти та її політичних цінностей.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Політична еліта в Україні: аналіз механізмів відтворення та кількісних параметрів феномену. Марія Кармазіна 

Регіональні політичні еліти: ключові актори та специфіка їх формування:

а) Вінниччина. Микола Горбатюк

б) Полтавщина. Оксана Зорич

в) Сумщина. Тетяна Бевз

Політичні ідентичності й ціннісні орієнтири еліти в Україні. Марія Кармазіна 

Цінності регіональної політичної еліти в контексті її ідентичностей

а) Вінниччина. Микола Горбатюк

б) Полтавщина. Оксана Зорич

в) Сумщина. Тетяна Бевз