Кармазіна М. Політичні партії в Україні. 2014-2017 рр.

Кармазіна М. Політичні партії в Україні. 2014-2017 рр.

Кармазіна М. Політичні партії в Україні. 2014-2017 рр. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2018. – 168 с.
ISBN 978-966-02-8568-2

У дослідженні аналізуються особливості розвитку партій в Україні у період 2014-2017 рр. Зокрема – характеризуються механізми їх створення в умовах сьогодення; висвітлюється процес багаторазових перейменувань; досліджується специфіка функціонування політичних сил поза межами правового поля. Окрему увагу приділено аналізу феномену «власних / привласнених», «іменних», регіональних та ін. партій, фінансово-майновому їх стану та особливостям структури.

Завантажити повну версію

ЗМІСТ

Вступ

Процес реєстрації політичних партій в Україні у цифрах та фактах 

Держава і політичні партії: особливості змін правового поля 

Сучасні механізми створення політичних сил 

Перейменування партій 

«Людина, що грається»: власні / привласнені, іменні, «використані» партії 

Регіональні партії 

Фінансово-майновий стан політичних сил 

Структура сучасної української політичної партії 

Список використаних джерел та літератури